збройний конфлікт

Захист прав людини на міжнародному рівні під час збройних конфліктів: історія становлення та сучасні виклики

Анотація. У статті звернуто увагу, що міжнародний захист прав під час збройних конфліктів становить важливу роль, то він повинен бути ефективним для своєї реалізації в країнах, що перебувають в стані збройних конфліктів Незaлежно від свого хaрaктеру міжнародний чи неміжнародний збройний конфлікт, він стaвить під зaгрозу реaлізaцію більшості основних прaв і свобод людини, в тому числі нaйвaжливіше природне прaво людини – прaво нa життя.

ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПАЛЕСТИНО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ У СВІТОВИХ ЗМІ

У статті зроблено спробу визначити особливості висвітлення палестиноізраїльського конфлікту у світових ЗМІ. Матеріалом дослідження стали публікації з сайтів трьох ЗМІ – «The Washington Post», «The Guardian» та «Al Jazeera». Розглянуто складнощі, з якими може зіткнутися журналіст при висвітленні збройних конфліктів. По-перше, це загрози фізичному та ментальному здоров’ю журналіста. По-друге, це складність абстрагуватися від власних уподобань у конфлікті. По-третє, це складнощі при визначенні статусу сторін конфлікту.

ВІЙНА І СПАДЩИНА: ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Культура та конфлікти завжди переплетені протягом усієї історії людства. Під час збройних протистоянь відбувається навмисне націлювання на об’єкти культурної спадщини. Метою агресора є не тільки окупація земель, але й насадження іншої ідеології, стирання історичної пам’яті. Оскільки культурна спадщина є складовою культурної ідентичності, її також можуть безпосередньо атакувати з ідеологічних причин, як це можемо спостерігати в Україні.

Діяльність МКЧХ у період збройних конфліктів

Розглядається питання функціонування МКЧХ. Вказується на принципи
функціонування. Акцентовано увагу саме на діяльності МКЧХ під час збройного
конфлікту.