міжнародне законодавство

Законодавче регулювання проблем гендерно зумовленого, домашнього та сексуального насильства

У статті проаналізовано міжнародне та національне законодавство у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленого насильства, сексуального та домашнього насильства.

Встановлено, що основним джерелом, в якому зібрано найбільш повний перелік заходів, спрямованих на захист осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, а також надання їм відповідних послуг на сьогодні є Стамбульська Конвенція.

Відмінності у кримінально-правовій регламентації відповідальності за шахрайство у законодавстві деяких зарубіжних держав

Анотація. Протягом останнього десятиліття у науці кримінального права виникла зацікавленість до порівняльно-правових досліджень. Суттєва зміна умов суспільного життя та прагнення дотримуватися принципів, прийнятих народами розвинутих країн, потребує вивчення іноземного досвіду, а часом запозичень із міжнародного права.

Терористична загроза: сучасне сприйняття феномена

Проаналізовано сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінально-
правових явищ. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’язаних
із організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та
“тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки
українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.

Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії

Розглядаються питання Міжнародного кримінального Суду у контексті протидії
агресії. На підставі методології системного аналізу міжнародного та національного
законодавства досліджується реалізація компетенції визначеної Римським Статутом
Міжнародного кримінального Суду щодо агресії та вплив юридичної практики
установи на забезпечення безпеки. Пропонується доповнення терміну “агресія” новими
чинниками зв’язаними з появою кібер-атак і інших новітніх засобів.