Відмінності у кримінально-правовій регламентації відповідальності за шахрайство у законодавстві деяких зарубіжних держав

Oleksii Humin. Vladyslav Kozlov. Differences in the criminal law regulations of liability for fraud in the legislation of some foreign countries.

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Анотація. Протягом останнього десятиліття у науці кримінального права виникла зацікавленість до порівняльно-правових досліджень. Суттєва зміна умов суспільного життя та прагнення дотримуватися принципів, прийнятих народами розвинутих країн, потребує вивчення іноземного досвіду, а часом запозичень із міжнародного права.

Порівняльне дослідження дає можливість виявити та врахувати чужі помилки та досягнення при вирішенні питань про злочинність та караність конкретних діянь, допомагає зрозуміти роль та значення кримінального права як інструменту соціального регулювання.

Останнім часом у науці з'являються порівняльно-правові дослідження норм про майнові кримінальні правопорушення, проте питанням вивчення шахрайства у них приділяється невиправдано мало уваги. У цій статті ми, не претендуючи на вичерпний аналіз, звернемо увагу на найбільш значні відмінності у кримінально-правовій регламентації відповідальності за шахрайство у законодавстві деяких зарубіжних країн.

Жодне суспільство не може існувати без власності, яка, будучи економічною основою, значною мірою визначає політичні, моральні, правові та інші відносини. Згідно з сучасним уявленням про систему соціальних цінностей, право власності розцінюється як найбільше із соціальних благ особистості. Отже, посягання цього благо є, у сенсі, посяганнями на особистість.

Серед кримінальних правопорушень проти власності особливе місце посідає шахрайство. Незважаючи на те, що в кількісному відношенні шахрайські посягання поступаються крадіжкам та грабежам, за темпом зростання кількості зареєстрованих випадків вчинення шахрайства цей вид кримінального правопорушення значно випереджає інші правопорушення проти власності.

Особливістю зарубіжного законодавства є наявність поряд із загальною нормою про відповідальність за шахрайство розгорнутої системи спеціальних розпоряджень про відповідальність за шахрайство на фінансових ринках, у сфері страхування, кредитування, обігу справжніх предметів, товарів та послуг.

 

 

1. The Criminal Code of Spain. URL: https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/...

2. The French Criminal Code. URL:https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf.

3. The Criminal Code of the Federal Republic of Germany URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html.

4. The Criminal Code of the Netherlands. URL: https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Netherlands-Crim....

5. Kharytonova, O.V. (2018). Kliuchovi zasady hendernoi polityky v kryminalnomu pravi Ukrainy ta osnovni napriamy reform shchodo protydii nasylstvu stosovno zhinok ta domashnomu nasylstvu [Key principles of gender policy in criminal law of Ukraine and main directions of reforms to combat violence against women and domestic violence: science.-pract. Manual]. Kharkiv: Human Rights. 344 p.

6. Yemen Republican Decree, By Law No. 12 for 1994, Concerning Crimes and Penalties. URL: https://www.ecoi.net/en/file/local/1197106/1504_1218032308_republican-de... .