Законодавче регулювання проблем гендерно зумовленого, домашнього та сексуального насильства

Alla Yosypov. Andriy Zhiravetskyi. Legislative regulation of problems of gender-based, domestic and sexual violence.

1
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ
2
Львівський державний університету внутрішніх справ

У статті проаналізовано міжнародне та національне законодавство у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленого насильства, сексуального та домашнього насильства.

Встановлено, що основним джерелом, в якому зібрано найбільш повний перелік заходів, спрямованих на захист осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, а також надання їм відповідних послуг на сьогодні є Стамбульська Конвенція.

Міжнародні документи мають чіткий акцент на двох видах насильства – домашньому насильстві та злочинах в ім’я так званої «честі» – жертвами яких є переважно жінки, які, відповідно, і страждають непропорційно у порівнянні з чоловіками.

Зроблено висновок, що протягом 2018–2021 років в Україні в цілому достатньою мірою розроблена законодавча база у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та надання постраждалим медичної, соціальної, психологічної, правової допомоги і послуг, яка включає близько тридцяти нормативно-правових актів і продовжує розвиватися.

1.​Protydiia domashnomu ta genderno zumovlenomu nasylstvu y dobrobut hromad (2020). Metod. posib./za zah. red. Kochemyrovska O.O. K.: FOP Klymenko, 64 p.

2.​Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu iz tsymy yavyshchamy (Stambulska konventsiia). Dovidnyk dlia chleniv parlamentu:URL: https:// rm.coe.int/1680096e45.

3.​Ukraina. Natsionalnyi ohliad vykonannia Pekinskoi deklaratsii ta Platformy dii (1995 r.) ta zakliuchnykh dokumentiv dvadtsiat tretoi spetsialnoi sesii Heneralnoi Asamblei OON (2000 r.) u konteksti dvadtsiatoi richnytsi chetvertoi Vsesvitnoi konferentsii zi stanovyshcha zhinok ta ukhvalennia Pekinskoi deklaratsii ta Platformy dii u 2015 r. Kviten 2014 r. URL: https://www.mil.gov. ua/content/gender/Pekinska%20deklaracia.pdf

4.​Ukaz Prezydenta Ukrainy № 501/2015 vid 25.08.2015 «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text

5.​Proiekt Zakonu pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu № 5294 vid 20.10.2016. – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=60306

6.​Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv» vid 08.09.2005 r. № 2866-IV. – URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

7.​Zapobihannia ta reahuvannia na nasylstvo za hendernoiu oznakoiu: natsionalna pravova baza ta mizhnarodni standarty (2020) UNFPA, A. B. Blaha, O. O. Kochemyrovska, O. A. Martynenko. 63 p.