архітектурна школа

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕОДОРА ТАЛЬОВСЬКОГО У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ

Висвітлено творчу та педагогічну діяльність професора Львівської політехніки Теодора Тальовського на зламі ХІХ – ХХ століть. Досліджено архітектурно-художню, педагогічну, наукову та адміністративну роботу видатного митця, розглянуто архівні матеріали Політехнічної школи даного періоду, котрі висвітлюють навчальні дисципліни, які викладав професор. Проведено огляд альбому креслень проектів костелів авторства Теодора Тальовського.

ТВОРЧІ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ЕДГАРА КОВАЧА У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Творчість Едгара Ковача займає щільне місце в архітектурі Галичини. В умовах Львівської політехніки він проявив себе як практикуючий архітектор, реставратор, теоретик мистецтва та професійний керівник потужного Університету. Його високий фаховий рівень архітектурної графіки сприймається на європейському рівні

ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АРХІТЕКТОРА ВЛАДИСЛАВА САДЛОВСЬКОГО У РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Висвітлено аспекти архітектурно-художньої творчості професора архітектури Владислава Садловського, а також його внесок у архітектурну спадщину Львова періоду сецесії. Проаналізовано архівні навчальні програми архітектурної школи згаданого періоду, художні дисципліни та методи їх викладання.

ВПЛИВ ІВАНА ЛЕВИНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ КІН. ХІХ ПОЧ. ХХ СТ.

Іван Левинський видатний представник культурного і наукового життя в Галичині кінця ХІХ початку ХХ ст., один із представників Львівської архітектурної школи, який сформував напрям, з яскраво вираженими тенденціями використання народних традицій. Поступово він створив своєрідний напрям в європейській архітектурі – український архітектурний стиль. Фасади кращих будинків цього періоду у Львові становлять приклад композиційного об’єднання будівельної конструкції та орнаменту, а скульптурні, керамічні, металеві оздоби, пропорційно і ритмічно відповідають архітектурі.

НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОГО І ПОШУКОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” І КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРИ Й УРБАНІСТИКИ ПОЛІТЕХНІКИ СВЄНТОКШИСЬКОЇ ТЕПЕР І В МАЙБУТНЬОМУ

Висвітлено актуальні форми співпраці між кафедрою дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” і кафедрою архітектури й урбаністики Політехніки Свєнтокшиської у галузі навчально-пошукового проектування