ВПЛИВ ІВАНА ЛЕВИНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ КІН. ХІХ ПОЧ. ХХ СТ.

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра основ архітектури

Іван Левинський видатний представник культурного і наукового життя в Галичині кінця ХІХ початку ХХ ст., один із представників Львівської архітектурної школи, який сформував напрям, з яскраво вираженими тенденціями використання народних традицій. Поступово він створив своєрідний напрям в європейській архітектурі – український архітектурний стиль. Фасади кращих будинків цього періоду у Львові становлять приклад композиційного об’єднання будівельної конструкції та орнаменту, а скульптурні, керамічні, металеві оздоби, пропорційно і ритмічно відповідають архітектурі. Світоглядні засади І. Левинського відзначаються прагненням до раціональних і конструктивних рішень, до гармонії архітектури з природою. Як педагог І. Левинський користувався повагою у  студентів. Під керівництвом професора вони формувались як професіонали, оскільки проходили практику в його проектно-будівельній фірмі.

Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1904-1905. Fund 27, Inventory 2. File 1044. Lviv: State archive of Lviv region.

Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1909-1910 (XХХVІІІ). Fund 27, Inventory 2. File 1337. Lviv: State archive of Lviv region.

Jan Lewiński, 1902. «O budownictwie utylitarnem», Czasopismo techniczne, Nr. 3; Nr. 4.

Lewiński Jan, 1907. Hygiena budowli jako podstawa dla zmienić się mającej ustawy budowniczej miasta Lwowa. Lwow: Wydawnictwа Towarzystwa Hygienicznego.

Барановська Н., 2017. Діяльність Івана Левинського у соціальному просторі міжкультурного Львова на зламі ХІХ-ХХ століть. Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина: проблеми збереження і популяризаці». Львів.

Бірюльов Ю., 2010. Захаревичі: Творці столичного Львова. Львів: Центр Європи.

Бірюльов Ю., 2004. Мистецтво львівської сецесії. Львів: Центр Європи.

Вербова О.С., 2016. Іван Левинський – фундатор інноваційного підприємництва в Галичині. Український соціум, №4(59). Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Демчина М., 2019. Сьогодні минає 100 років з дня смерті Івана Левинського. Львівська міська рада. Новини. Суспільство. Громадський сектор [online] Доступно: <https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/266959-sohodni-mynaie-100-rokiv-z-dnia-smerti-ivana-levynskoho> [Дата звернення 7 липня 2019].

Заречнюк О. Іван Левинський. Центр міської історії Центрально-Східної Європи [online] Доступно: < https://lia.lvivcenter.org/uk/persons/levynskyi-ivan/> [Дата звернення 1 жовтня 2019].

Жук І., 2010. Львів Левинського : місто і будівничий. Київ: Грані-Т.

Нога О., 1993. Іван Левинський. Художник,архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Видавництво «Основа».

Нога О., 2009. Іван Левинський: Архітектор, підприємець, меценат, ред. Юрій Бірюльов. Львів: Центр Європи.

Кос А. та Онищенко Л., 2009. Спадщина великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851–1919). Національний університет «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Лінда С., Клименюк  Т., Понкало С., Петровська Ю., Радомська В., Кузьмич В. 2019. Іван Іванович Левинський. Біобібліографічний довідник. Національний університет «Львівська політехніка».,148 с.

Осташко Т. Левинський Іван Іванович. Енциклопедія історії України : Інститут історії України НАН України. Т.6. Київ: Наукова думка, 2009.

Слободян В., 2005. Архітектор Лев Левинський. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація", №15. Львів.