18th century

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND PLANNING STRUCTURE AND FORTIFICATION FACILITIES OF THE CITY OF LVIV ACCORDING TO THE MAP OF JEAN DOETSCH 1770 (1750)

У статті проаналізовано план міста Львова авторства  Жана Доетча з 1770 р. - одне з перших картографічних джерел до історії міста. Розкрито значення плану для наукової реконструкції стану архітектурно-містобудівної структури міста на другу половину ХVIII ст. Обгрунтовано гіпотезу про те, що карту виконано з навчально-військовою метою. Про це свідчить ретельна фіксація фортифікаційної структури середмістя з вказанням кількості ліній оборонних мурів, фос, брам, фірток.

CONCEPT OF REVITALIZATION OF THE FORMER BARRACKS COMPLEX IN KAMIANETS-PODILSKYI

The study presents a historical and architectural analysis of the former 18th
century barracks complex in Kamianets-Podilskyi (pol. Kamieniec-Podolski), Ukraine.
Reconstruction of the phases of its development, evaluation and valorization of its facilities was
carried out, and a concept for the rehabilitation, conservation and revitalization of the complex
was developed. The building of the barracks is a unique object due to its construction and
foundation in a steep terrain.

FORTIFICATIONS OF WESTERN UKRAINIAN CITIES ON THE BASE OF ANALISYS OF 1772 RUDOLF D’OTTO’S MAP

The article examines the urban features of the late 18th century, contained on
the map of R. D'Otto since 1772: «Lemberg. General Carta von dem Marche der bey
Hommona in Hungarn gestandenen K.K.Trouppen, bis zur Hauptstadt Lemberg in Pollen;
welcher 9. kleine Special Charten mit einigen Anmerkungen bey gefuget sind. Feld Laager
bey Lemberg. d. 20= Augusti. ao: 1772». For scholars, the d'Otto map is known only from the
publication of its latest worksheet with the image of the city of Lviv in the Atlas of Historic

МЕРЕЖА ОСМАНСЬКИХ УКРІПЛЕНИХ МІСЦЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕЖЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ У ХУІІ ТА ХУІІІ СТ

Дослідження архітектурно просторового планування укріплених міст є частиною міждисциплінарного дослідження історично - містобудівного, культурно - соціального та економіко-природнього характеру розвитку південного регіону сучасної України. Мистецтво фортифікації упродовж 16-19 століть було важливим чинником впливу на розвиток міст, їх розміри та архітектурний вираз, соціальний та культурний склад території, символізували міліарну та політичну міць країни.