управління відходами

Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни

Циркулярна економіка є передумовою нової промислової революції, адже сприяє досягненню максимальної економічної ефективності в промисловості та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Її впровадження передбачає комплекс заходів, спрямованих на сталий розвиток підприємств, країни і суспільства. Введення концепції циркулярної економіки є важливим і необхідним кроком для розвитку нашої держави, її інтеграції в  Європейський  Союз та післявоєнного відновлення.

MANAGEMENT EFFICIENCY FOR CERTAIN TYPES OF PLASTIC WASTE

The issue of segregating plastic waste from the general stream of municipal solid waste and its recycling and disposal is a pressing environmental and socio-economic problem. Given that existing plastic waste recycling facilities in Ukraine are underutilized and partially operate on imported raw materials, the problem of separating and processing certain types of plastic waste from Ukraine's overall solid waste flow is extremely urgent. Plastic wastes are categorized by disposal complexity into three groups:

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE APPROACHES TO HOUSEHOLD SOLID WASTE MANAGEMENT

The evolution and content of the Ukrainian Laws "On Waste", "On Strategic Ecological Valuation", "On Waste Management" as key documents of the national legislative base regarding the treatment and management of waste, including household, on the subject of their ability to provide administration solutions to growing problems in the specified field of activity are investigated.

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Мета дослідження – розроблення пропозицій вітчизняним підприємствам у сфері адаптування принципів циркулярної економіки задля сталого розвитку, зокрема на основні аналізування досвіду країн ЄС.

Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду

Розкрито сутність циркулярної моделі економіки і визначено основні переваги внасслідок її імплементації в Україні. Проаналізовано стан поводження з ресурсами в Україні і ЄС, зокрема з відходами. Встановлено, що у сфері поводження з відходами Україна значно відстає від розвинених європейських країн. Проаналізовано нову політику ЄС і політику України у сфері циркулярної економіки. Враховуючи кращі європейські практики, надано рекомендації Україні щодо переходу від традиційної (лінійної) економіки до циркулярної економіки.

COMPOSTING AS ONE OF THE PROSPECTIVE METHODS OF RECYCLING THE ORGANIC COMPONENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

In the conditions of constant deterioration of the environment, municipal solid waste management (MSW) in Ukraine remains one of the most pressing challenges in environmental safety because of its significant accumulation in landfills and the lack of effective mechanisms for its disposal. Approximately 40- 50% of municipal solid waste is organic, so the removal of this part of waste from landfills through composting and conversion of waste into secondary material resources will significantly reduce the environmental load on existing and potentially planned landfills.

WASTE MANAGEMENT PROBLEMS IN THE TERNOPIL REGION

The National Strategy and the National Waste Management Plan in Ukraine until 2030, the regional
program for solid waste management in the Ternopil region for 2018-2020 on the reality of conducting key infrastructure measures and achieving the desired result for society are studied. An improved version of the solid waste management scheme in the Ternopil region and a suitable scheme for solid waste management in the city of Ternopil within the regional complexes for the municipal waste recovery are proposed and the sources of their financing are substantiated.

Циркулярні бізнес-моделі в Україні

Викладено результати дослідження у сфері циркулярної економіки та переваг упровадження цієї концепції в Україні на основі досвіду Європейського Союзу, наведено рекомендації Фонду Еллен МакАртур та Європейської комісії, що повинні взяти до уваги уряди країн з огляду на критичну екологічну ситуацію у світі. Обґрунтовано можливості формування і розвитку циркулярних бізнес-моделей в Україні на прикладі найкращих європейських практик у сфері управління відходами.

АДАПТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Доведено, що неефективне управління відходами в Україні, що є, зокрема, наслідком існуючої лінійної моделі економіки, створює значні ризики для навколишнього середовища і населення. Це актуалізує імплементацію моделі циркулярної економіки, яка передбачає енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання і виробництво, за прикладом ЄС, що є глобальним лідером із її впровадження.

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF UNSORTED CULLET

Prediction of cullet accumulation at municipal solid waste landfills was carried out by linear and multiple re-gression methods. Over time, the amount of waste at the landfills will increase and the soil condition will dete-riorate due to Na+ leaching This is confirmed by the experimental study of leaching of sodium ions from the cullet surface of different fractions with pure water and solutions with pH = 4.8 and pH = 9.2.