Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду

2021;
: сс. 212 - 222
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито сутність циркулярної моделі економіки і визначено основні переваги внасслідок її імплементації в Україні. Проаналізовано стан поводження з ресурсами в Україні і ЄС, зокрема з відходами. Встановлено, що у сфері поводження з відходами Україна значно відстає від розвинених європейських країн. Проаналізовано нову політику ЄС і політику України у сфері циркулярної економіки. Враховуючи кращі європейські практики, надано рекомендації Україні щодо переходу від традиційної (лінійної) економіки до циркулярної економіки. Встановлено, що загалом політика України у сфері циркулярної економіки має формуватися і реалізовуватися комплексно в контексті глобальних трендів.

 1. «Зелені» закупівлі: реалії та практика ЄС (2016). Держзакупівлі. Available at: https://bit.ly/3cahoOR.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe (2020). European Commission. Brussels. Available at: https://bit.ly/3rnvl0s.
 3. The EU’s Circular Economy Action Plan. Available at: https://bit.ly/3lFj4mI.
 4. Антипов В., Гончаров Д. (2020). Екологічні фінанси. Публікація ТОВ «ЦЕРН» ГС «Професійна асоціація екологів України». Київ. 38 с.
 5. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. (2020). Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. № 3.
 6. Дейнеко Л. В., Циплінська О. О. (2018). Циркулярна економіка як напрям промислової модернізації: європейський досвід. Економіка: реалії часу. № 5(39), с. 30-40.
 7. Друге життя сміття: що роблять з пляшок, макулатури і шин (2011). Available at: https://bit.ly/317wgHs.
 8. Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання. Available at: https://bit.ly/3tPbaKd.
 9. З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка (2020). Available at: https://bit.ly/3f4cipj.
 10. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Available at: https://bit.ly/3cfFqIl.
 11. Зварич І. Я. (2019). Імплементація Плану дій ЄС у сфері циркулярної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 25, ч. 1, с. 93-98.
 12. Зелені публічні закупівлі — малими кроками до великих перемог (2018). Available at: https://bit.ly/3f6svtY.
 13. Крисоватий А. І., Сохацька О. М., Скавронська І. В. та ін. (2018). Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. За наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. О. М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю. В. 478 с.
 14. Нова політика ЄС з «циркулярної» економіки: можливості для України. Публікація ГО «Діксі Груп». 2020. 16 с.
 15. Новий закон про реформу системи публічних закупівель вступив в дію: екологічні аспекти (2020). Available at: https://bit.ly/3f8ca84.
 16. Організаційно-правові аспекти циркулярної економіки (2019). Available at: https://bit.ly/31azpGy.
 17. Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практик: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Святогірськ, Донецька область, 7-8 листопада 2019 р.). К: Центр екологічної освіти та інформації. 197 с.
 18. Розпорядження КМУ «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» від 8 листопада 2017 р. № 820-р. Available at: https://bit.ly/3reNCg8.
 19. Руда М. В., Мирка Я. В. (2020). Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Том 2, № 1, 107-121.
 20. Сейсебаєва Н. Г. (2019). Стратегія сталого розвитку України: циркулярна економіка та циркулярні бізнес-моделі. Available at: https://bit.ly/3cUATu0.
 21. Сміттєспалювальні заводи — це ок? Досвід Швеції та України (2019). Available at: https://bit.ly/3d3W8JM.
 22. У топ-10 засмічених країн. Що треба зробити з відходами в Україні просто зараз (2019). Available at: https://bit.ly/3ra39xX.