Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни

2023;
: cc. 257 - 268
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Циркулярна економіка є передумовою нової промислової революції, адже сприяє досягненню максимальної економічної ефективності в промисловості та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Її впровадження передбачає комплекс заходів, спрямованих на сталий розвиток підприємств, країни і суспільства. Введення концепції циркулярної економіки є важливим і необхідним кроком для розвитку нашої держави, її інтеграції в  Європейський  Союз та післявоєнного відновлення.

Мета дослідження – виокремлення проблем на шляху переорієнтації українських підприємств на принципи циркулярності й сталого розвитку та розроблення методів для їх швидкої адаптації, зокрема з врахуванням наслідків євроінтеграції та повномасштабної війни. Проаналізовано особливості поводження з відходами в Україні, зокрема в умовах війни, готовність компаній і ресурсне забезпечення щодо впровадження нових циркулярних бізнес-моделей. Охарактеризовано переваги й слабкі сторони впровадження циркулярних принципів, можливості, які відкриваються перед підприємствами, позитивний вплив на економічну, соціальну, технологічну сфери тощо.

 1. Boulding K. (1966). The Economics of the Coming Spaceship Earth. Resources for the Future, 1-14. URL: http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Boulding_SpaceshipEarth.pdf.
 2. Balanay R., Halog A. (2016). Charting Policy Directions for Mining’s Sustainability with Circular Economy.Recycling, 2, 219-230.
 3. Ellen      MacArthur        Foundation.       Circular       economy      and     the     Covid-19       recovery.       (2020).       URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19- recovery-strategy.pdf.
 4. Нагара М.Б. (2021). Циркулярна економіка: генезис, структура, особливості. Економічна наука, 10, 68-73.
 5. Горбаль Н.І., Мазурик М.М., Микитин О.З. (2021). Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми ро- звитку, 2(6), 280-288.
 6. Горбаль Н.І., Пліш І.В. (2021). Циркулярні бізнес-моделі для сталого розвитку українських підприємств. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», 5(1).
 7. Горбаль Н.І., Ломага Ю.Р. (2022). Циркулярна економіка – основа сталого розвитку підприємств. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління", 6(1), 9–24.
 8. Квасній Л.Г., Татомир І.Л. (2021). Циркулярна економіка: як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації. Посвіт, 47-54.
 9. Мельник О. Г., Злотнік М. Л. (2020). Аналізування стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки у Львівській області. Регіональна економіка, 2, 125-133.
 10. Бортнікова М.Г., Руда М.В., Яремчук Т.С. (2021). Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми ро- звитку, 3(1), 212-221.
 11. Горбаченко С.А., Клєвцєвич Н.А. (2023). Можливості економічного розвитку на засадах цир- кулярності в умовах цифрової трансформації. Економіка та підприємництво, 1(127), 35-40.
 12. Козлова О. (2023). Відходи війни: як Україну не перетворити на звалище? RFI. URL: https://www.rfi.fr/uk/20230519-відходи-війни-як-україну-не-перетворити-на-звалище.
 13. Іванов О. (2022). На які товари зріс попит через загрозу відключення світла, газу чи опалення. Медіахоkдинг «НВ». URL: https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/na-yaki-tovari-viris-popit-pislya-raket... voni-koshtuyut-dani-rozetka-50278799.html.
 14. Потіп М.М. (2023). Правове регулювання використання відходів війни як ресурсу для віднов- лення України. Нове українське право, 3, 106-114.
 15. Колесніченко О. (2023). Проблема на трильйон. Що Україна робитиме із сотнями тисяч тонн сміття,                                         створеного                             росіянами.                         Економічна                         правда.                        URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/06/19/701281/.
 16. Злотнік М., Ткачук Б. (2023). Переваги впровадження циркулярної економіки для українських підприємств в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, 45.
 17. The EIB in the circular economy. EIB. URL: https://www.eib.org/en/about/initiatives/circular-econ- omy/index.htm.
 18. Економічна статистика / Навколишнє природне середовище. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.     gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm.
 19. Злотнік М.Л. (2023). Cтратегічне управління підприємствами в умовах циркулярної економіки. Дис. докт. філософії за спец. 073 – Менеджмент. – Національний університет «Львівська політехніка» Міністер- ства освіти і науки України, Львів.
 20. Приблизно 10-12 мільйонів тонн сміття утворилося в Україні внаслідок війни – Міндовкілля. Радіо Свобода 23.06.2023. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-viyna-smittia-dov- killia/32467305.html.
 21. Під ударом війни: що робити з відходами від руйнувань у громадах? Рубрика 11.10.2023. URL: https://rubryka.com/article/vidhody-vid-rujnuvan-u-gromadah.