історичний період

Світоглядна основа наукового осмислення феномену права відповідно до конкретних часових меж

У статті ґрунтовно та комплексно досліджено сутність, історико-правові аспекти становлення, еволюцію, зміст та основні елементи принципів права на основі опрацювання здобутків правової теорії та юридичної практики, розкрито значення права для формування правового світогляду та здійснення нормотворчої та нормозастосовчої практики. Відзначено, шо у правознавчій науці постійно здійснюються пошуки осмислення поняття права, його сутності та природи, а теж основних його характеристик – ознак та властивостей, які розкривають місію права як важливої соціальної та регулюючої сили суспільства.

УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ 1955-1991 РР

Розглянуто передумови та особливості розвитку архітектури радянського або соціалістичного модернізму 1955-1991 рр. в Україні. У цей складний для розвитку архітектури період, в умовах партійно-державного ідеологічного диктату, були створені будівлі та споруди, які є цінними мистецькими творами, архітектурними пам’ятками свого часу і є частиною всесвітньої архітектурної спадщини другої пол. ХХ ст. Ці будівлі нині активно реконструюються, перебудовуються, втрачається їх оригінальний вигляд, а часто і взагалі зносяться.