3D printing

ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-ДРУКУ У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Авторами запропоновано перелік традиційних будівельних матеріалів для створення об’єктів архітектури,: таких, як мінеральний важкий бетон з полімерною мікрофіброю та хімічними добавками для регуляції термінів тужавіння в’яжучого,  а також перспективні матеріали для будівництва, а саме - алюмоборосилікатне скло; різні види пластмас; сплави кераміки зроблені методом селективного лазерного спікання або солі, як базового матеріалу для виконання складних реставраційних робіт в процесі реконструкції.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІЛАКТИДНИХ КОМПОЗИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ В 3D ДРУЦІ. ОГЛЯД.

Проаналізовано найпоширеніші адитивні методи переробки полілактидних матеріалів. Звернена увага на особливості методів селективного лазерного спікання, стереолітографії та  моделювання методом пошарового наплавлення, а також на переваги і недоліки під час використання біодеградабельних матеріалів, зокрема полілактидних. Обґрунтовано підходи до розроблення композиційних матеріалів на основі полілактиду з додатками різної природи та їхні технологічні і експлуатаційні характеристики

NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION. USING 3D PRINTERS

Technological processes in all branches of production are maximally automated in the world, this also applies to construction. The main driver of automation of construction processes is 3D printing technology. The first driver was the invention of stereolithography technology, which was discovered in 1986 by American engineer Chuck Hull. The article describes the process of 3D printing technology, using different materials and printing principles.

The effects of infill patterns on the mechanical properties of 3D printed PLA parts fabricated by FDM

The purpose of this study is to analyze the effect of the infill pattern on the mechanical properties of 3D printed PLA parts. Polylactic acid (PLA) parts were fabricated by fused deposition modeling (FDM) at various infill patterns at 30% infill density. Five different infill patterns (stars, 3D honeycomb, honeycomb, gyroid, Hilbert curve) have been investigated.

Development and investigation of device for processing polymer materials by 3D-printing method

The analysis of the current state of 3d industry and prospects for its future. In the work, calculations were made and graphs of dependence were obtained, which influence the work of the auger and the installation itself. A new method of printing parts with polymer granules is described and the principle of operation of the equipment used is described. The picture of the working installation with the main components and the method of its attachment on a 3D printer is presented.