полілактид

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ГЛІЦЕРИНОМ ПОЛІЛАКТИДНИХ ПЛІВОК

Досліджено структуру та властивості модифікованих полілактидних плівок, придатних для використання як пакувальні матеріали та ламінування паперу. Здійснено модифікування полілактидів різного ступеню кристалічності гліцерином. Досліджено вплив умов формування плівок, кількості пластифікатора гліцерину, природи полілактиду на структуру, морфологію поверхні і фізико-механічні властивості модифікованих полілактидних матеріалів. Модифіковані плівкові матеріали можуть бути рекомендовані для  застосування в пакувальній індустрії та ламінуванні паперу.

ВПЛИВ КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЛАКТИДНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблено полілактидні композиційні матеріали з неорганічним наповнювачем -кальцію карбонатом які модифіковані епоксидованою соєвою олією та гліцерином. На підставі модульно-деформаційного методу розрахунку визначено пружно-пластичні властивості розроблених полілактидних матеріалів і коефіцієнт структури. Виявлено зміну модуля деформації, модуля пружності, поверхневої твердості, теплостійкості за Віка і термомеханічних характеристик полілактидних композитів.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІЛАКТИДНИХ КОМПОЗИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ В 3D ДРУЦІ. ОГЛЯД.

Проаналізовано найпоширеніші адитивні методи переробки полілактидних матеріалів. Звернена увага на особливості методів селективного лазерного спікання, стереолітографії та  моделювання методом пошарового наплавлення, а також на переваги і недоліки під час використання біодеградабельних матеріалів, зокрема полілактидних. Обґрунтовано підходи до розроблення композиційних матеріалів на основі полілактиду з додатками різної природи та їхні технологічні і експлуатаційні характеристики

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРУЗІЙНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІЛАКТИДУ

Обґрунтовано технологічні параметри процесу та конструкцію екструзійної головки для виготовлення виробу типу «труба» з полілактидних композиційних матеріалів методом екструзії, розраховано її конструкційні елементи. Одержано дослідні зразки виробу з біодеградабельного пластику.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІЛАКТИДІВ

Досліджено фізичну модифікацію полілактидних матеріалів, придатних для використання у вигляді плівок для пакувальної індустрії та ламінування паперу. Здійснено модифікування полілактидів різного ступеню кристалічності гліцерином. Досліджено особливості формування плівкових матеріалів на основі полілактидів та їх сумішей з гліцерином, обґрунтовано і здійснено вибір оптимального розчинника (хлороформу) для формування плівок методом поливу. Визначені концентраційні та температурно часові характеристики формування модифікованих полілактидних плівок.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ ПОЛІЛАКТИД – ТАЛЬК

Досліджено вплив наповнювача – тальку, його вмісту, додаткового термооброблення і температури  на  фізико-механічні  та  теплофізичні  властивості  полілактидних  матеріалів, зокрема  на  поверхневу  твердість,  теплостійкість  за  Віка  і  термомеханічні  характеристики. Виявлено вплив наповнювача та температури на стійкість полілактидних матеріалів до дії водного  середовища.  Визначено  коефіцієнт  дифузії  води  в  полілактидних  матеріалах  та енергію  активації  процесу  дифузії.

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БІНАРНИХ СУМІШІВ ПОЛІЛАКТИДІВ. ОГЛЯД

Розглянуто  технологічні  особливості  одержання  біодеградабельних  бінарних  сумішей полілактиду  з  полігідроксибутиратом,  полікапролактоном,  термопластичним  крохмалем, полібутиленадипат-котерефталатом,  полібутиленсукцинатом,  полібутиленсукцинат-коаді- патом.  Виявлено  вплив  полімерних  додатків  на  фізико-механічні,  теплофізичні,  техноло- гічні  властивості  та  здатність  до  біодеградації  і  біосумсності  отриманих  матеріалів.