інноваційні проекти

Кращі практики формування та функціонування венчурних структур

Досліджено й обґрунтовано найкращі практики формування та функціонування венчурних структур – дві основні моделі венчурного фінансування: американську та європейську.

Концептуальні основи формування венчурних структур та їх моніторинг

У статті досліджено й обґрунтовано концептуальну модель формування венчурної структури, яка, на відміну від наявних, ґрунтується на основних системоутворювальних вимогах, охоплює технологію формування венчурних структур, що спирається на принципи формування; мету, місію і цілі формування; програму та напрями розвитку; способи інвестування активів; форми організації венчурного підприємництва; функції; типи венчурних структур; види венчурного підприємництва; постулати діяльності; інструменти венчурної діяльності; моделі формування, а також джерела формування венчурного капіталу; суб’єкти венч

Модель розвитку венчурного бізнесу

У статті досліджено і обґрунтовано актуальність розвитку «зеленої» економіки у напрямку розвитку ринку електромобілів через інвестиції венчурних структур для їх виробництва в Україні та необхідної інфраструктури. Представлено завдання і цілі «зеленої» економіки. Здійснено огляд стану викидів вуглекислого газу в Україні і світі від транспортної галузі.

Моделювання розвитку венчурного бізнесу

У статті досліджено перешкоди інноваційної активності в Україні. Визначено при- чини гальмування інноваційного розвитку. Виявлено труднощі в залученні матеріаль- них ресурсів вітчизняними суб’єктами господарювання. Досліджено чинники, що впли- вають на інвестиційну привабливість держави. Сформовано методи, що визначають інвестиційне середовище країни.

Методика оцінювання розвитку венчурних структур

Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур шляхом формування інтегральної оцінки, використовуючи систему показників ефективності функціонуван- ня венчурної структури та показників стану і динаміки функціонування венчурної структури. Представлена система показників відповідає загальним системоутворюючим вимогам до формування розвитку венчурних структур, кожний напрям передбачає фор- мування відповідної системи показників, що в результаті дозволить оцінити розвиток венчурної структури.