Том 4 · Номер 1 · 2022

У цьому номері

(9 статей)

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

КІБЕРБЕЗПЕКА

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ