Моргунюк Виталь

Професор кафедри інформаційних систем і стандартизації Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Моргунюк Виталь Семенович, народився 16 січня 1949 року в селі Княжа Криниця Христинівського району Черкаської області

З 1970 по 1976 рік навчався Київському політехнічному інституті, закінчивши якого здобув кваліфікацію інженер-механік-дослідник за фахом «динаміка і міцність машин».

З 1973 по 1996 працював в Інституті проблем міцності НАНУ інженером та старшим науковим працівником.

1983 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Напружено-здеформований стан тіл складної форми під час гартування» за спеціальністю «механіка здеформовного твердого тіла».

З 1996 по 2006 рік працював у НДІ Держстандарту на посадах начальника сектору та начальника відділу в термінологічному і редакційно-видавничому підрозділах.

1998 року присвоєно наукове звання «старший науковий співробітник» зі спеціальности «стандартизація та сертифікація».

З 2005 року працював доцентом кафедри видавничої справи та редагування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2007 року працював професором кафедри інформаційних систем і стандартизації Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В. Моргунюк індивідуальний член ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ).

Коло наукових інтересів – українська наукова мова і термінознавство.

Усіх наукових публікацій – 78, зокрема: словників – 3, навчальних посібників – 2, стандартів – 2, статей – 48.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House