віртуальне навчальне середовище

Massive import method of the questions with Yes/No answers into the Lviv Polytechnic VLE

Distance learning via the Internet is used nowadays in most leading educational institutions in Ukraine and in the world. Lviv Polytechnic National University implements this process via the virtual learning environment (VLE). One of the important components of VLE is an evaluation of students’ knowledge in the test form that gives the opportunity to realize the basic didactic principles of control training [1].

Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.

Підхід до формування вимог інформаційної безпеки систем електронного навчання

У статті розглянуто класифікацію та узагальнену структурну модель системи електронного навчання, зорієнтовані на потреби аналізу інформаційної безпеки. В рамках розробленої моделі запропоновано підхід до формування вимог безпеки систем електронного навчання

Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням Moodle

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.

Особливості створення глосарія – термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування.

This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.

Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. 

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.