Volume 1, Number 782(1), 2014

In this issue

(38 articles)
pp. 5 – 9
Volodymyr Ortynskyi
pp. 33 – 38
Susanna Dembitska
pp. 44 – 48
Serhiy Yesimov
pp. 71 – 75
Taras Harasymiv
pp. 76 – 82
Iryna Nastasіak
pp. 83 – 86
Alona Romanova
pp. 87 – 95
Stepan Slуvka
pp. 96 – 101
Olena Chornobay
pp. 118 – 122
Vasyl Riashko, Olena Riashko
pp. 129 – 134
Olena Kovalchuk
pp. 163 – 167
Oleksiy Lytvynov
pp. 182 – 189
Ivan Kohutych
pp. 190 – 192
Ihor Panonko
pp. 199 – 204
Volodymyr Kravchuk