Effect of Impact Velocity in the Roadblock on the Spatial Arrangement of Acceleration of the Vehicle Body

2014;
: pp. 71 – 77
Authors: 

Waluś Konrad J., Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec Jarosław M.

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

The article presents the results of experimental studies of the process of intense acceleration, passing through the barrier and the vehicle brakes adapted for the transport of persons using two speed ranges passing through the barrier. Tests were conducted on dry roads made of cobblestones. Performed experimental studies, which aim was to determine the acceleration in each axis while passing through the obstacle.

1. Bohatkiewicz J., Biernacki S., Drach M., Kozłowski D., Nowak P., Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, Opracowano na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008 r. 113 p. 2. Czajkowski, K., Fitzgerald, S., Foster, I., Kesselman, C.: Grid Information Services for Distributed Resource Sharing. In: 10th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing. – Р. 181–184. IEEE Press, New York (2001). 3. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Wójcik E., Bator K. Ocena wybranych elementów stosowanych w uspokajaniu ruchu drogowego w miastach, Autobusy 3/2013, s. 1665–1682, CD-ROM, ISSN 1509-5878. 4. Foster, I., Kesselman, C.: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann, San Francisco (1999). 5. Foster, I., Kesselman, C., Nick, J., Tuecke, S.: The Physiology of the Grid: an Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. Technical report, Global Grid Forum (2002). 6. Zalewski A., Efektywność technicznych środków uspokajania ruchu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, GAMBIT 2008