Number 808, 2014

In this Number

(17 papers)

Karkulovskyy B., Karkulovskyy V., Bolshevskyy R.

pp. 68 - 71

Kolesnyk K., Kretovych N., Ziaei M.

pp. 30 - 35

Marikutsa U., Narushynska О.

pp. 60 -64

Melnyk M., Kernyskyy A., Lobur M., Zajac P., Szermer M., Maj C., Zabierowski W.
Melnyk M., Kernyskyy A., Lobur M., Zajac P., Szermer M., Maj C., Zabierowski W.
Melnyk M., Kernyskyy A., Lobur M., Zajac P., Szermer M., Maj C., Zabierowski W.

pp. 77 - 84

Nevlyudov I., Evseev V., Milyutina S.

pp. 26 - 30

Stekh Y., Lobur M., Artsibasov V., Chystjak V.

pp. 64 – 68

Waluś Konrad J., Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec Jarosław M.

pp. 71 – 77

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

д-р техн. наук, професор Мандзій Богдан Андрійович

д-р фіз.-мат. наук, професор Кособуцький Петро Сидорович

д-р техн. наук, професор Тимощук Павло Володимирович

д-р техн. наук, професор Теслюк Василь Миколайович

канд. техн. наук, доцент Матвійків Олег Михайлович

д-р техн. наук, професор Головко Володимир, Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, Мінськ, Білорусь

д-р техн. наук, професор Ланцов Володимир, Владимирівський національний університет, Владимир, Росія

д-р техн. наук, професор Коваль Януш, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, Тадеуш Камішіньскі, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, професор Войцех Батко, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, професор Євген Ящишин, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук. професор Анджей Якуб'як, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, Роберт Залевскі, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, професор Єжи Байковскі, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, Яцек Ґоленбьовскі, Політехніка Лодзька, Лодзь, Польща

д-р техн. наук, професор Анджей Напєральскі, Політехніка Лодзька, Лодзь, Польща

д-р техн. наук, професор Ян Джюбан, Вроцлавська політехніка, Вроцлав, Польща

д-р техн. наук, професор Іво В. Ранґелов, Технічний університет Ільменау, Ільменау, Німеччина.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 69 від 25.02.2014р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ 13038-1922Р від 20.07.2007р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.