Рredominant microflora of natural and wastewaters of lviv region

2020;
: 121-126
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Quantitative and qualitative composition of microorganisms have been determined by the microbiological methods of the analysis of natural waters and industrial wastewater. It is shown that the dominant microflora of the studied waters are Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas bacteria types, blue-green algae of Oscillatoria types, as well as Saccharomyces yeast types. Morphological, physiological and cultural characteristics of colonies grown on nutrient media were studied to identify microorganisms. The growth pattern of colonies of microorganisms on meat-peptone agar (for bacteria) and wort-agar (for yeast) in a Petri dish is shown.

1. Zahorodnyuk K.YU (2010). Osobennosty razvytyya klassycheskykh tekhnolohyy ochystky vody v peryod hlobalʹnoho ékolohycheskoho kryzysa.  Vodopostachannya ta vodovidvedennya, 2, 36-43. [in Russian]
2. Salo T.L., Chornokozynsʹkyy A.V., Vashkulat M.P. (2008). Vplyv stichnykh vod mist na formuvannya yakosti vodnykh resursiv u baseyni serednʹoho Dnipra. Dovkillya ta zdorovʺya, 3(46), 76-78. [in Ukraine]
3. Zharykova H.H., Leonova Y.B., Bud D.S. (2009). Kachestvo pytʹevoy vody po mykrobyolohycheskym kryteryyam. Voda: khymyya y ékol., 3, 40-43. [in Russian]
4.  Honcharuk V.V., Rudenko A.V., Savluk O.S. (2008). Mikromitsety v pytniy vodi ta shlyakhy yiyi znezarazhennya. Dopovidi Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny, 11, 187-191. [in Ukraine]
5. Dvoretsʹkyy A.I. (2000). Vodna mikrobiolohiya. D.: RVV DDU. [in Ukraine]
6. Lyeonov V.YE., Sherstyuk V.H., Benʹ A.P. (2008). Tekhnolohiya ochyshchennya stichnykh vod z metoyu zakhystu hidrosfery: monohrafiya. Kherson: PP Vyshemyrsʹkyy V.S. [in Ukraine]
7. http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichni-karty/ekoloh...
8. Burya O.I., Kudina O.F. (2006). Voda - vlastyvosti, problemy ta metody ochyshchennya: monohrafiya. Dnipropetrovsʹk: Porohy. [in Ukraine]
9. Koval I., Starchevskyy V. (2020). Gas nature effect on the destruction of various microorganisms under cavitation action. Chemistry & Chemical Technology, 14(2), 264-270. 
https://doi.org/10.23939/chcht14.02.264
10. Kovalʹ I. (2020). Vplyv kysnyu ta vuhlekysloho hazu na ochyshchennya vody vid bakteriy ta drizhdzhiv v kavitatsiynykh umovakh. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina seriya «Ekolohiya», 22, 75-82. [in Ukraine]
11. Koval I. (2017). Microbial disaggregation with and without gas bubbling under cavitation conditions. The environment and the industry, 22, 56-60.
https://doi.org/10.21698/simi.2017.0007
12. Slyusarenko T.P. (1984). Laboratornyy praktykum po mykrobyolohyy pyshchevykh proyzvodstv. M. : Lehkaya y pyshchevaya promyshlennostʹ.[in Ukraine]
13. Honcharuk V.V. (1994). Kontseptsyya uluchshenyya kachestva pytʹevoy vody v Ukrayne. Khymyya y tekhnolohyya vody, 16(5), 467-475. [in Ukraine]
14. Andronov V.A. (2006). Ekolohichno bezpechni systemy oborotnoho vodopostachannya pidpryyemstva. Kharkivsʹkyy navchalʹno-tekhnichnyy zbirnyk, 74, 190-195. [in Ukraine]
15. Blagorodnaya G.I., Dushkin S.S. (2006). Prirodnyye vody - mnogokomponentnyye geterogennyye sistemy. Kharkívs'kiy navchal'no-tekhníchniy zbírnik, 74, 207-210. [in Russian]
16. Kul'skiy L.A. (1991). Osnovy khimii i tekhnologii vody. K.: Zdorov'ye. [in Russian]