Information and psychological war of Russia against Ukraine: how to counteract it

Authors: 

P. Shevchuk

The question of using by the Russian Federation means and methods of information and psychological influence against Ukraine are considered, the reasons for lack of resistance to these actions are studied, specific approaches to protecting the national information field are suggested.

 1. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: Міжнародний документ від 31.05.1997 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 1999. — № 20. — 4 черв.
 2. Прилуцкий В. В. Анализ проблем создания психотронного оружия и способов его применения [Текст] / В. В. Прилуцкий. — М. : Энергия, 1998. — 320 с.
 3. Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю; ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов [та ін.]. — К. : Росава, 2006. — 208 с.
 4. Психотронное оружие [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pravda-tv.ru/2012/11121/18300.
 5. Винокуров Н. Психотронная война: от мифов к реальности [Текст] / Н. Винокуров, Г. Гуртовой. — М. : Мистерия, 1993. — 368 с.
 6. ТОП-7 цитат Путина об Украине [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://politiko.ua/blogpost69917.
 7. Зброя Третьої світової війни [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.personal-plus.net/forum/read.php?1,27794.
 8. Дащук С. Россия использует психотронное оружие на Востоке Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://uapress.info/ru/news/show/22063.
 9. Присяжнюк Д. М. Застосування маніпулятивних технологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) [Електронний ресурс] / Д. М. Присяжнюк. — Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1108/23.
 10. Мерзлюк Ю. Б. Кримський конфлікт: російсько-український інформаційний простір [Електронний ресурс] / Ю. Б. Мерзлюк. — Режим доступу : http://kgimv.nau.edu.ua/images/Konferentsiya.pdf.
 11. Медведчук В. Переяславская рада сквозь призму геополитики / В. Медведчук // Комсомольская правда в Украине [Текст]. — 2014. — № 16. — 21 січ.
 12. «Стоп цензурі!» вимагає відповідальності ЗМІ за викривлення інформації про Майдан [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/103132.
 13. «Он добивался своего, он был талантливый человек» — «борец с фашизмом» — Путин цитирует Геббельса [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://censor.net.ua/news/293175.
 14. Президент Росії Володимир Путін нагородив 300 російських журналістів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nbnews.com.ua/ua/news/120308.
 15. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук Ваклер, 2001. — 656 с.
 16. Откровения людям нового века [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.otkroveniya.ru.
 17. Романчук О. Як перемогти в інформаційній війні? [Електронний ресурс] / О. Романчук. — Режим доступу : http://blogs.ipress.ua/blogs/yak_peremogty_v_ informatsiyniy_viyni_62031.html.
 18. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України № 514/2009 від 08.07.2009 р. (втратив чинність) // Офіційний вісник України [Текст]. — 2009. — № 52. — 20 лип.
 19. Сюмар В. Доктрина інформбезпеки: набір гарних фраз як керівництво до дій [Електронний ресурс] / В. Сюмар. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2009/05/28/3978903.
 20. Про Доктрину інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : Проект Указу Президента України. — Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=113336&cat_id=108852.
 21. ТОП-7 цитат Путина об Украине...
 22. Про Звернення Верховної Ради України до Міжнародної Федерації Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, Асоціації Європейських Журналістів, Міжнародної організації «Репортери без кордонів», Міжнародного олімпійського комітету щодо інформаційно-психологічної агресії, що здійснюється засобами масової інформації Російської Федерації проти України : Постанова Верховної Ради України № 1332-VII від 17.06.2014 р. // Голос України [Текст]. — 2014. — № 119. — 24 черв.
 23. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу і держави: національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2009. — 687 с.
 24. Ромовський А. При зміні влади всім донецьким доведеться повертатись додому / А. Ромовський // Україна [Текст]. — 2012. — № 40 (143). — 18 жовт.
 25. Статистична інформація про розвиток України за 2001 — 2010 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.