Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти

Автори: 
П. Шевчук

Розглянуто питання застосування Російською Федерацією проти України засобів та методів інформаційно-психологічного впливу, досліджено причини недостатнього супротиву цим діям, запропоновано конкретні підходи щодо захисту вітчизняного інформаційного поля.

 1. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: Міжнародний документ від 31.05.1997 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 1999. — № 20. — 4 черв.
 2. Прилуцкий В. В. Анализ проблем создания психотронного оружия и способов его применения [Текст] / В. В. Прилуцкий. — М. : Энергия, 1998. — 320 с.
 3. Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю; ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов [та ін.]. — К. : Росава, 2006. — 208 с.
 4. Психотронное оружие [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pravda-tv.ru/2012/11121/18300.
 5. Винокуров Н. Психотронная война: от мифов к реальности [Текст] / Н. Винокуров, Г. Гуртовой. — М. : Мистерия, 1993. — 368 с.
 6. ТОП-7 цитат Путина об Украине [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://politiko.ua/blogpost69917.
 7. Зброя Третьої світової війни [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.personal-plus.net/forum/read.php?1,27794.
 8. Дащук С. Россия использует психотронное оружие на Востоке Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://uapress.info/ru/news/show/22063.
 9. Присяжнюк Д. М. Застосування маніпулятивних технологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) [Електронний ресурс] / Д. М. Присяжнюк. — Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1108/23.
 10. Мерзлюк Ю. Б. Кримський конфлікт: російсько-український інформаційний простір [Електронний ресурс] / Ю. Б. Мерзлюк. — Режим доступу : http://kgimv.nau.edu.ua/images/Konferentsiya.pdf.
 11. Медведчук В. Переяславская рада сквозь призму геополитики / В. Медведчук // Комсомольская правда в Украине [Текст]. — 2014. — № 16. — 21 січ.
 12. «Стоп цензурі!» вимагає відповідальності ЗМІ за викривлення інформації про Майдан [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/103132.
 13. «Он добивался своего, он был талантливый человек» — «борец с фашизмом» — Путин цитирует Геббельса [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://censor.net.ua/news/293175.
 14. Президент Росії Володимир Путін нагородив 300 російських журналістів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nbnews.com.ua/ua/news/120308.
 15. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук Ваклер, 2001. — 656 с.
 16. Откровения людям нового века [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.otkroveniya.ru.
 17. Романчук О. Як перемогти в інформаційній війні? [Електронний ресурс] / О. Романчук. — Режим доступу : http://blogs.ipress.ua/blogs/yak_peremogty_v_ informatsiyniy_viyni_62031.html.
 18. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України № 514/2009 від 08.07.2009 р. (втратив чинність) // Офіційний вісник України [Текст]. — 2009. — № 52. — 20 лип.
 19. Сюмар В. Доктрина інформбезпеки: набір гарних фраз як керівництво до дій [Електронний ресурс] / В. Сюмар. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2009/05/28/3978903.
 20. Про Доктрину інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : Проект Указу Президента України. — Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=113336&cat_id=108852.
 21. ТОП-7 цитат Путина об Украине...
 22. Про Звернення Верховної Ради України до Міжнародної Федерації Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, Асоціації Європейських Журналістів, Міжнародної організації «Репортери без кордонів», Міжнародного олімпійського комітету щодо інформаційно-психологічної агресії, що здійснюється засобами масової інформації Російської Федерації проти України : Постанова Верховної Ради України № 1332-VII від 17.06.2014 р. // Голос України [Текст]. — 2014. — № 119. — 24 черв.
 23. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу і держави: національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2009. — 687 с.
 24. Ромовський А. При зміні влади всім донецьким доведеться повертатись додому / А. Ромовський // Україна [Текст]. — 2012. — № 40 (143). — 18 жовт.
 25. Статистична інформація про розвиток України за 2001 — 2010 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.