Congress Council

Рада конгресу:

Матвійків Олег Михайлович – д.т.н., доц., перший проректор Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Бондар Олександр Іванович – д.б.н., проф., ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Київ, Україна;

Ісаєнко Володимир Миколайович – д.б.н., проф., Ректор національного авіаційного університету, Київ, Україна;

Степаненко Сергій Миколайович – д.г.-м.н., проф., ректор Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна;

Никифоров Володимир Валентинович – д.б.н., проф., перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна;

Мандрик Олег Миколайович – д.т.н., проф., проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна (за згодою);

Дрозд Роман – д. н., проф., Ректор Поморської Академії в Слупську, Слупськ, Польща;

Снєжкін Юрій Федорович – д.т.н., чл.-кор., директор Інституту технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна;

Собчук Генріх – доктор наук, професор, директор Представництва Польської Академії наук Київ, Україна.