Program Committee

Програмний комітет

Голова:

Мальований Мирослав Степанович – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Заступник голови:

Гумницький Ярослав Михайлович – д.т.н., професор кафедри екології та збаланованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Члени програмного комітету:

Адаменко Ярослав Олегович – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна;

Атаманюк Володимир Михайлович – д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій Національ­yого університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Боголюбов Володимир Миколайович – д.п.н., проф., професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна;

Варчол Йоланта – д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної технології та процесів Вроцлавської політехніки, Вроцлав, Польща;

Волошкіна Олена Семенівна – д.т.н., проф., професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури, Київ, Україна;

Внукова Наталія Володимирівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету, Харків, Україна;

Голік Юрій Степанович – к.т.н., доцент, професор кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна;

Гонца Марія – д.х.н., завідувач кафедри індустріальної і екологічної хімії факультету хімії та хімічної технології Молдавського державного університету, Кишинів, Молдова;

Гречаник Руслан Мар’янович – к.с.-г.н., директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Львів, Україна;

Длугогорський Богдан – директор центру пріоритетних досліджень в енергетиці університету м. Ньюкасл, Ньюкасл, Австралія;

Дячок Василь Володимирович – д.т.н., професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Зинюк Олег Дмитрович – к.т.н., доц., директор Західного наукового центру НАН України і МОН України;

Зеленько Юлія Володимирівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри хімії та інженерної екології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Дніпро, Україна;

Карамушка Віктор Іванович – к.б.н., доц., зав. кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна;

Ковальська Беата – д.т.н., проф., професор кафедри водопостачання та водовідведення Політехніки Любельської, Люблін, Польща ;

Ковальський Даріуш – д.т.н., проф., професор кафедри водопостачання та водовідведення Політехніки Любельської Люблін, Польща;

Крусір Галина Всеволодівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових технологій, Одеса, Україна;

Масікевич Юрій Григорович – д.б.н., проф., професор кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна;

Нагурський Олег Антонович – д.т.н., проф., завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Нгуєн Куанг Трі – д.н., проф., професор кафедри інженірингу Університету Далхоусі, Галіфакс, Канада;

Некос Алла Іванівна – д.г.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету, Харків, Україна;

Параняк Роман Петрович – д.с.-г. н., проф., завідувач кафедри екології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, Львів, Україна;

Петрук Василь Григорович – д.т.н., проф., директор Інститут екології та екологічної кібернетики, професор кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, Україна;

Петрус Роман – д.т.н., професор кафедри хімічної інженерії та автоматизації Жешувської політехніки, Жешув, Польща;

Петрушка Ігор Михайлович – д.т.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Пляцук Леонід Дмитрович – д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної екології Сумського державного університету, Суми, Україна;

Попович Василь Васильович – д.т.н., доц., начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів, Україна;

Рильський Олександр Федорович – д.б.н., проф., завідувач кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького національного університету, Запоріжжя, Україна;

Сафранов Тимур Абісалович – д.г-м.н., проф., завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна;

Теребух Андрій Андрійович – д.е.н., проф, завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Тимочко Тетяна Валентинівна – голова Всеукраїнської екологічної ліги, Київ, Україна;

Шмандій Володимир Михайлович – д.т.н., проф., професор кафедри екології та ьіотехнології Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, Кременчук, Україна;

Юрченко Валентина Олександрівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків, Україна;

Юзвяковскі Криштоф – д.н., проф., завідувач кафедри екологічної інженерії і геодезії Люблінського природничого університету, Люблін, Польща;

Яжевіч Івона – д. н., проф., директор Інституту географії і регіональних студій Поморської Академії в Слупську, Слупськ, Польща.

Жичинська Анна – д. інж., асоц. проф., заступник декана факультету будівництва та архітектури Політехніки Любельської, Люблін, Польща

Лутек Войцех - д. інж., асоц. проф. кафедри інформаційних систем і логістики Університету Марії Кюрі Складовської, Люблін, Польща