Organizational committee

Організаційний комітет

Голова:

Мороз Олександр Іванович – д.т.н., проф., директор Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Заступники голови:

Мальований Мирослав Степанович – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Попович Олена Романівна – к.т.н., доц., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Члени оргкомітету:

Вронська Наталія Юріївна – к.т.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Тимчук Іван Степанович – к.с.-г.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Іващук Олександр Сергійович – к.т.н., с.н.с., доцент кафедри хімічної інженерії, інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Мараховська Анастасія Олегівна – лаборант кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.