Volume 1, Number 1, 2016

In this Number

(17 papers)

Tri Nguyen-Quang, Kien-Chinh Lieou, Kateryna Hushchyna, Tri-Dung Nguyen, Negar Sharifi Mood, Muhammad Nadeem, Kayla McLellan, Kalaivani Murdymootoo, Emily Merks, Rachel Hirtle

рр.1-18

Oleg Nagurskyy, Myroslav Malovanyy, Sergij Synelnikov, Viktorija Vahchuk

рр.19-21

Olena Kotovenko, Olena Miroshnychenko, Iryna Marchenko

рр. 23-26

Vitalii Ishchenko, Roman Petruk, Yana Kozak

Roman Petruk, Vasyl Petruk, Vitalii Ishchenko, Sergey Kvaterniuk

рр.39-43

Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nykyforov, Olena Kharlamova, Alexander Synelnikov and Khrystyna Dereyko

Nataliya Vronska, Myroslav Malovanyy, Iryna Koval, Volodymyr Starchevskyy