Volume 1, Number 1, 2016

In this Number

(17 papers)
Tri Nguyen-Quang, Kien-Chinh Lieou, Kateryna Hushchyna, Tri-Dung Nguyen, Negar Sharifi Mood, Muhammad Nadeem, Kayla McLellan, Kalaivani Murdymootoo, Emily Merks, Rachel Hirtle
Oleg Nagurskyy, Myroslav Malovanyy, Sergij Synelnikov, Viktorija Vahchuk
Olena Kotovenko, Olena Miroshnychenko, Iryna Marchenko
Vitalii Ishchenko, Roman Petruk, Yana Kozak
Roman Petruk, Vasyl Petruk, Vitalii Ishchenko, Sergey Kvaterniuk
Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nykyforov, Olena Kharlamova, Alexander Synelnikov and Khrystyna Dereyko
Nataliya Vronska, Myroslav Malovanyy, Iryna Koval, Volodymyr Starchevskyy