Control of the major axes of rotary kilns using electronic total stations

2007;
: pp. 98 – 104
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The development of modern technique has led to the improved methods for the determination of geometric parameters of the big-sized rotary kilns. There are methods measuring of the rotary kilns axizes. It is shown, that use total station allow provide effective operation of this equipment.

 

 1. Astashenkov G.G. Geodezicheskie raboty pri jekspluatacii krupnogabaritnogo promyshlennogo oborudovanija. [Geodetic work in the operation of large-sized industrial equipment]. Moscow: Nedra. 1986, 151 p.
 2. Kuz'o I.V., Mikol'skij Ju.N., Shevchenko T.G. Sovremennye metody kontrolja ustanovki oborudovanija. [Modern methods of monitoring equipment installation]. Lviv: High school. Publ at Lviv. University, 1982, 143 p.
 3. Kuz'o I.V., Shevchenko T.G. Raschet i kontrol' ustanovki agregatov nepreryvnogo proizvodstva. [Calculation and installation of control units for continuous production]. Lviv: High school. Publ at Lviv. University, 1987, 176 p.
 4. Kuzjo I.V., Shevchenko T.Gh., Moroz O.I., Kubrak O.D. Kontrolj polozhennja opornykh rolykiv obertovoji pechi elektronnymy takheometramy. [Control of position of the reference rolikіv obertovoї pechі Electrical tachometers]. [Geodezіya, kartografіya aerofotoznіmannya]. 2007, no. pp. 96-104.
 5. Moroz O., Prodanjuk M., Shevchenko T., Marchenkov O. Kontrolj prjamolinijnosti osi korpusu obertovoji pechi elektronnymy takheometramy. [Control straightness axis of the rotary kiln shell electronic total station]. [Abstracts XII Intern. scientific-technical. Symposium: Geodetic monitoring of the environment: GPS i GIS technology Alushta (Crimea)], Lviv, 2007, pp. 147-151.
 6. Rubinov A.D. Kontrol' bol'shih razmerov v mashinostroenii: Spravochnik. [Control of large size in mechanical engineering: Reference]. Lviv: Mechanical Engineering, 1982, 215 p.
 7. Rukovodstvo po vyverke tehnologicheskogo oborudovanija metallurgicheskoj promyshlennosti. [Guide reconciliation process equipment Metallurgical Industry]. Moscow: Min of metallurgical. indus. USSR. 1991, 214 p.
 8. Rukovodstvo po geodezicheskomu obespecheniju montazha tehnologicheskogo oborudovanija cementnoj promyshlennosti. [Guide geodetic support assembly of technological equipment of the cement industry] / GUGK USSR, Moscow: Nedra, 1983, 112 p.
 9. Sistema tehnicheskogo obsluzhivanija i remonta tehnologicheskogo oborudovanija predprijatij promyshlennosti stroitel'nyh materialov. [System maintenance and repair of process equipment construction materials industry enterprises]. [The cement industry]. Part 1, Moscow: MPSM, Orgproekttsement, 1987, Vol. 1, 249 p.
 10. Shevchenko T.Gh., Moroz O.I., Skrylj V.A., Kubrak O.D. Zastosuvannja elektronnykh takheometriv do vyznachennja polozhennja opornykh rolykiv obertovoji pechi. [Application of electronic total stations to determine the position of the rotary kiln support rollers. Abstracts of XI Intern. scientific-technical. Symposium: Geodetic monitoring of the environment: GPS i GIS technology Alushta (Crimea)], Lviv, 2006, pp. 79-83.
 11. Shevchenko T., Moroz O., Smirnova O., Kubrak O. Vyznachennja vidkhylenj vid prjamolinijnosti planovoji proekciji osi obertannja obertovoji pechi elektronnymy takheometramy. [Definition of deviations from linearity planned projection axis of rotation of the rotary kiln electronic total station]. [Recent advances in geodesy, geoinformatics and land management]. Coll. Science. works. Chernigov, 2007, no. 2, pp. 24-27.
 12. Shevchenko T.Gh., Moroz O.I., Khropot S.Gh. Metodyka inzhenerno-gheodezychnykh robit pry vyznachenni polozhennja opornykh rolykiv obertovykh pechej. [Method engineering and surveying work in determining the position of the support rollers of rotary kilns]. [Bulletin of Surveying and Mapping]. 1996, no. 2 (6, pp. 45-52).