Vol. 55, 2021

In this Number

(11 papers)
Zinoviy Stotsko, Tetyana Stefanovych
pp. 25 - 33
Vasyl Dmytriv, Ihor Dmytriv, R.V. Horodniak, O. Ya. Sahan
pp. 43 - 51
Oleksiy Lanets, Pavlo Maistruk , Volodymyr Borovets, V. V. Maіstruk, Roman Kachmar
pp. 62 - 75
Volodymyr Topilnytskyi, D. Rebot, R. Brynchuk
pp. 106 - 113