The Utilization of Asphalt-Resin-Paraffin Deposits as a Component of Raw Material for Visbreaking

2016;
: pp. 361 – 366
Authors: 

OlenaTertyshna, Kateryna Royenko, Vitalina Martynenko,Victoria Smesova, Al’ona Gyrenko and Petro Topilnytskyy

OlenaTertyshna-1, Kateryna Royenko-1, Vitalina Martynenko-1,Victoria Smesova-1, Al’ona Gyrenko-1 and Petro Topilnytskyy-2

  1. Ukrainian State University of Chemical Technology; 8, Gagarina Ave., 49005 Dnipropetrovs’k
  2. Lviv Polytechnic National University; 12, S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine

The paper contains the results of experimental study of visbreaking process with the use of organic part of asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD) as a raw material component. We studied the influence of ARPD amount as the additive to tar on the output fuel fractions and their qualitative parameters. The proposals on modernization of the industrial visbreaking scheme with blended raw material were made. The analysis of economic performance of the modernized process was carried out.

[1] Bikkulov A.:Organicheskie Neftyanyie Otlozheniya i ih Utilizatsiya. Ufa State. Techn. Univ. Press, Ufa 1997.
[2] Ivanova L.: Neftegaz. Delo, 2011, 1, 268.
[3] Grushovaya E.:Trudy BGTU. Ser. IV, 2009, 17, 61.
[4] Kapustin V. and Gureev A.: Tehnologiya Pererabotki Nefti: Destruktivnye Processy. Koloss, Moskva 2008.
[5] Rogachev M. and Strezhnev K.: Borba s Otlozheniyami pri Dobyche Nefti. Nedra-Biznestsentr, Moskva 2006.
[6] Orazova G.: Vestnik Kaz. NTU, 2009, 1, 2.
[7] Pivovarova N., Tumanyan B. and Belinskiy B.: Visbreking Neftyanogo Syrya. Tehnika, Moskva 2002.
[8] http://www.tehnoinfa.ru/pererabotkaneftiigaza/5.html.
[9] Ahmadova H.: Doctoral thesis, Ufimsk. Gos. Neft. Techn. Univ., Ufa 2013.
[10] Rybak B.: Analiz Nefti i Nefteproduktov. Gostoptehizdat, Moskva 1962.
[11] Proskuryakova V., Drabkina A. et al: Khimiya Nefti i Gaza. Khimiya, Leningrad 1981.
[12] Safiyeva R.: Fiziko-Khimicheskie Svoystva Neftyanykh Dispersnykh System. Ros. Gos. Univ Nefti i Gaza, Moskwa 2001.
[13] Ruchkinova, O.: Inzh. Ekol., 2004, 1, 2.
[14] Kozlovtsev A., Zhumlyakova M., Badyishtova K. et al.: Pat. RF 2185424: C10M159/12. Publ. Jul. 20, 2002.
[15] Shvidanenko G., Greschak M. and Kolot V.: Ekonomika Pidpryemstva. KNEU, Kyiv 2009.