Volume 13, Number 1, 2019

In this Number

(19 papers)
Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv, Zorian Pikh, Tetiana Kharandiuk, Iryna Shpyrka, Taras Voronchak, Anastasia-Bohdana Shatan
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.038
pp. 38-45
Michael Bratychak, Bogdana Bashta, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olha Zubal
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.052
pp. 52-58
Omari Mukbaniani, Jimsher Aneli, Marta Plonska-Brzezinska, Eliza Markarashvili, Tamara Tatrishvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.064
pp. 64-70
Valentin Ushkov, Oleg Figovsky, Vladimir Smirnov, Vyacheslav Seleznev
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.077
pp. 77-84
Ivan Saldan, Yuliia Stetsiv, Victoriia Makogon, Yaroslav Kovalyshyn, Мykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.085
pp. 85-94
Anna Hyvlud, Vira Sabadash, Jaroslaw Gumnitsky, N. S. Ripak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.095
pp. 95-100
Lesia Pavliukh, Sergii Boichenko, Valeriya Onopa, Oksana Tykhenko, Petro Topilnytskyy, Viktoria Romanchuk, Igor Samsin
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.101
pp. 101-106
Olena Astakhova, Olena Shyshchak
pp. l-ll