Volume 13, Number 4, 2019

In this Number

(19 papers)
Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Volodymyr Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.417
pp. 417 - 423
Vitalii Palchykov, Nina Khromykh, Yurii Lykholat, Svitlana Mykolenko, Tetyana Lykholat
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.424
pp. 424 - 428
Volodymyr Skorokhoda, Iryna Dziaman, Galyna Dudok, Taras Skorokhoda, Mykhailo Bratychak Jr, Nataliya Semenyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.429
pp. 429 - 435
Mariia Zhyhailo, Oksana Demchyna, Кhrystyna Rymsha, Iryna Yevchuk, Bogdan Rachiy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.436
pp. 436 - 443
Omari Mukbaniani, Jimsher Aneli, Marta Plonska-Brzezinska, Tamara Tatrishvili, Eliza Markarashvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.444
pp. 444 - 450
Dmytro Mishurov, Andrii Voronkin, Alexander Roshal, Sergiy Bogatyrenko, Olga Vashchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.459
pp. 459 - 464
Andriy Pogrebnyak, Igor Chudyk, Volodymyr Pogrebnyak, Iryna Perkun
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.465
pp. 465 - 470
Lidiia Vyerchenko, Serhii Tkachenko, Tamila Sheiko, Tetiana Kos, Olha Dzhohan, Volodymyr Vasyliv
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.477
pp. 477 - 481
Yasaman Pourbakhshi, Abdul Rahman Bahramy, Farshid Ghorbani Shanha, Mohammad Javad Assari, Leila Tajik, Maryam Farhadian
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.482
pp. 482 - 488
Myroslav Sanytsky, Tetiana Kropyvnytska, Hans-Bertram Fischer, Nataliia Kondratieva
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.495
pp. 495 - 502
Petro Topilnytskyy, Sergii Paiuk, Halyna Stebelska, Viktoria Romanchuk, Tetiana Yarmola
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
pp. 503 - 509
Uliana Marushchak, Myroslav Sanytsky, Oksana Pozniak, Oksana Mazurak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.04.510
pp. 510 - 517