Volume 5, Number 1, 2011

In this Number

(18 papers)
Natalia Sazhina, Vyacheslav Misin and Elena Korotkova
Roman Makitra, Halyna Midyana, Iryna Yevchuk and Olena Pal’chykova
Inga Ronova, Lev Nikitin, Gennadii Tereschenko and Maria Bruma
Michael Bratychak, Victoria Kochubei, Olena Shust and Oleh Shyshchak
Svitlana Zhyltsova, Volodymyr Mykhalchuk, Olga Platonova and Victor Biloshenko
Milind Kulkarni, Bharat Kale, Sanjay Apte, Sonali Naik, Uttam Mulik and Dinesh Amalnerkar
Nikolay Bulychev, Edward Kisterev, Yulia Ioni, Ondine Confortini, Filip du Prez, Vitali Zubov, and Claus Eisenbach
Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Michael Bratychak and Yurij Grytsenko