Volume 5, Number 1, 2011

In this Number

(18 papers)

Natalia Sazhina, Vyacheslav Misin and Elena Korotkova

Roman Makitra, Halyna Midyana, Iryna Yevchuk and Olena Pal’chykova

Inga Ronova, Lev Nikitin, Gennadii Tereschenko and Maria Bruma

Michael Bratychak, Victoria Kochubei, Olena Shust and Oleh Shyshchak

Svitlana Zhyltsova, Volodymyr Mykhalchuk, Olga Platonova and Victor Biloshenko

Milind Kulkarni, Bharat Kale, Sanjay Apte, Sonali Naik, Uttam Mulik and Dinesh Amalnerkar

Nikolay Bulychev, Edward Kisterev, Yulia Ioni, Ondine Confortini, Filip du Prez, Vitali Zubov, and Claus Eisenbach

Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Michael Bratychak and Yurij Grytsenko