Volume 7, Number 1, 2013

In this Number

(19 papers)
Yaroslav Kovalskyi, Volodymyr Dutka, Galyna Marshalok, Natalya Vytrykush and Yosyp Yatchyshyn
Svetlana Rusanova, Oleg Stoyanov, Svetlana Sofina and Gennady Zaikov
Michael Bratychak, Bogdana Bashta, Piotr Bruzdziak, Olena Astakhova and Olena Shyshchak
Nadezhda Livanova, Svetlana Karpova and Gennady Zaikov
Oksana Iatsyshyn, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olexander Lazorko and Michael Bratychak
Oleg Figovsky, Leonid Shapovalov, Alexander Leykin, Olga Birukova and Raisa Potashnikova
Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Viktoriya Kochubey, Hanna Romaniuk and Zenoviya Koval
Nataliya Semenyuk, Ulyana Kostiv, Oleg Suberlyak and Volodymyr Skorokhoda
Angela Murzagildina, Roza Mudarisova, Elena Kulish, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov
Iryna Fryder, Serhiy Pysh’yev and Oleh Grynyshyn
Tomasz Garbacz and Ludmila Dulebova