Volume 7, Number 1, 2013

In this Number

(19 papers)

Yaroslav Kovalskyi, Volodymyr Dutka, Galyna Marshalok, Natalya Vytrykush and Yosyp Yatchyshyn

Svetlana Rusanova, Oleg Stoyanov, Svetlana Sofina and Gennady Zaikov

Michael Bratychak, Bogdana Bashta, Piotr Bruzdziak, Olena Astakhova and Olena Shyshchak

Nadezhda Livanova, Svetlana Karpova and Gennady Zaikov

Oksana Iatsyshyn, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olexander Lazorko and Michael Bratychak

Oleg Figovsky, Leonid Shapovalov, Alexander Leykin, Olga Birukova and Raisa Potashnikova

Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Viktoriya Kochubey, Hanna Romaniuk and Zenoviya Koval

Nataliya Semenyuk, Ulyana Kostiv, Oleg Suberlyak and Volodymyr Skorokhoda

Angela Murzagildina, Roza Mudarisova, Elena Kulish, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov

Iryna Fryder, Serhiy Pysh’yev and Oleh Grynyshyn

Tomasz Garbacz and Ludmila Dulebova