Volume 8, Number 2, 2014

In this Number

(19 papers)

Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Rostyslav Musyanovych, Volodymyr Novikov and Mykhailo Vovk

Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Volodymyr Kopylets, Zenoviya Koval and Hanna Romaniuk

Michael Bratychak, Galyna Strap, Olena Shyshchak and Olena Astakhova

Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov

Yuriy Melnyk, Viktor Reutskyy, Volodymyr Reutskyy and Volodymyr Starchevskyy

Orest Kuntyi, Oksana Dobrovetska, Serhiy Korniy, Galyna Zozulya and Galyna Mykhalyna

Ibragim Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko and Olexandr Lazorko

Serhiy Pyshyev, Yuri Prysiazhnyi, Denis Miroshnichenko, Halyna Bilushchak and Ruslana Pyshyeva