Volume 8, Number 2, 2014

In this Number

(19 papers)
Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Rostyslav Musyanovych, Volodymyr Novikov and Mykhailo Vovk
Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Volodymyr Kopylets, Zenoviya Koval and Hanna Romaniuk
Michael Bratychak, Galyna Strap, Olena Shyshchak and Olena Astakhova
Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov
Yuriy Melnyk, Viktor Reutskyy, Volodymyr Reutskyy and Volodymyr Starchevskyy
Orest Kuntyi, Oksana Dobrovetska, Serhiy Korniy, Galyna Zozulya and Galyna Mykhalyna
Ibragim Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko and Olexandr Lazorko
Serhiy Pyshyev, Yuri Prysiazhnyi, Denis Miroshnichenko, Halyna Bilushchak and Ruslana Pyshyeva