Volume 9, Number 4, 2015

In this Number

(18 papers)

Maralla Yadagiri, Singuru Ramakrishna, Gundeboina Ravi, Palla Suresh, Kurra Sreenu, Dodle Jaya-Prakash and Muga Vithal

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.391

Ostap Ivashkiv, Piotr Bruzdziak, Olena Shyshchak, Jacek Namiesnik and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.411

Halyna Zubyk, Marta Plonska-Brzezinska, Olena Shyshchak, Olena Astakhova and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.435

Der Liaw, Ying Huang, Cheng Chang, Boris Rumyantsev, Tat’yana Lozinova, Vitaly Zubov, Anatoly Olkhov, Victor Bagratashvili, Gennady Zaikov and Anatoly Ischenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.445

Galyna Fomenko, Oleksandr Nosenko, Viktor Goleus, Nataliia Ilchenko and Oleksandra Amelina

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.463

Lyudmila Melnyk, Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko and Myroslav Malovanyy

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.467