Comparison of different ways of determination of porosity coefficient of terrigenous collectors with regard to clayness according to acoustic logging data

2013;
: pp. 154-159
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.154
Received: March 11, 2013
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
3
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

The different ways of determination of coefficient of open porosity of terrigenous collectors with regard clayness according to acoustic logging. Coefficients of porosity in these ways and petrophysical relationships were compared with the results of study of core material. For comparison of determined values of porosity coefficient the apparatus of mathematical statistics was used in order to systematize the information received and to estimate the distributions characteristics of this value.

1. Vakarchuk S.H., Shevchenko O.A., Dovzhok T.Ie., Che-pil P.M., Marchenko M.V., Karavaieva Yu.A. Osoblyvosti heolohichnoi budovy ta perspekty-vy naftohazonosnosti verkhno-maikopskykh, se¬redno-maikopskykh i tortonskykh vidkladiv na rodovyshchi Subbotina // Naftohazova heofizyka - stan ta perspektyvy: Mizhnar. konf., Ivano-Frankivsk, 25-29 travnia, 2009 r. (tezy dop.) - Ivano-Frankivsk, 2009. - S. 43-47.
2. Izotova T.S., Push A.O., Bondarenko O.V., Vertep-nyi T.V., Kushta H.I. Interpretatsiia danykh HDS tonkosharuvatykh rozriziv sarmatu Peredkarpat¬skoho prohynu na osnovi kompiuternykh tekhno¬lohii // Teoretychni ta prykladni aspekty heoin¬formatyky. - 2006. - S. 74-79.
3. Karpenko O.M. Naukovo-metodychni zasady otsinky yemnisno-filtratsiinykh vlastyvostei hirskykh porid tonkosharuvatykh rozriziv rodovyshch vuhle-vodniv za danymy heofizychnykh doslidzhen. Av-toref. dys... d-ra heol. nauk. - Kyiv. KNU im. T. Shevchenka. - 2005. - 24 s.
4. Kashuba H.O., Muts S.Ie. Deiaki aspekty vyznachennia porystosti hlynystykh kolektoriv za danymy AK // Monitorynh heolohichnykh protsesiv: materialy IKh Mizhnar. nauk. konferentsii, 14-17 zhovtnia 2009 r. - Kyiv. - 2009. - S. 178-180.
5. Kramer G. Matematicheskie metody statistiki. - M.: Mir, 1975. - 648 s.
6. Loktiev A.V. Osoblyvosti dorozvidky hazovykh po-kladiv u tonkosharuvatykh pishchano-hlynystykh vid¬kladakh neohenu Zovnishnoi zony Peredkarpat¬skoho prohynu. Dys... k-ta heol. nauk. - Ivano-Frankivsk. IFNTUNH. - 2004. - 173 s.
7. Matematychni metody u naftohazovii heolohii / Lo-zynskyi O.Ie., Lozynskyi V.O., Maievskyi B.I. ta in.]. - Ivano-Frankivsk: Fakel, 2008. - 276 s.
8. Metodicheskie rekomendacii po opredeleniju pod¬schetnyh parametrov zalezhej nefti i gaza po materialam geofizicheskih issledovanij skva¬zhin s privlecheniem rezul'tatov analiza ker¬na, oprobovanija i ispytanija produktivnyh plastov / Pod red. B.Ju. Vendel'shtejna, V.F. Ko¬zjara, G.G. Jacenko. - Kalinin: NPO "Sojuz¬promgeofizika", 1990. - 261 s.
9. Muts S.Ie. Vrakhuvannia hlynystosti porid-kolekto-riv pry vyznachenni koefitsiienta porystosti za mate¬rialamy akustychnoho karotazhu // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. - Ivano-Frankivsk. - 2010. - № 1(34). - S. 132-137.
10. Patent kl. 340 - 15.5 VN, (G01V1/40), № 3909775 SShA/ Lavigne J.C.Methods and apparaturs for acoustic logging through casing. [Schlumberger Technology Corp.]. Opubl. 30.09.75.
11. Patent Ukrainy na vynakhid № 86678, MPK G01V 1/28, G01V 5/00. Sposib vyznachennia porystosti hlynystykh porid u naftohazovykh sverdlovynakh / Kashuba H.O., Kulyk V.V., Bondarenko M.S.; zaiavnyk i patentovlasnyk Instytut heofizyky NAN Ukrainy. Opubl. 12.05.2009, Biul. № 9.
12. Svihnushin N., Tuhraev R., Shmygin K. Issledo-vanie tonkosloistyh kollektorov nefti i gaza. Novye tehnologii GIS // Neftegazovoe obozrenie. - 2002. - S. 46-51.
13. Fedoryshyn D.D. Teoretyko-eksperymentalni os-no¬vy petrofizychnoi ta heofizychnoi diahnostyky ton¬koprosharkovykh porid-kolektoriv nafty i hazu (na prykladi Karpatskoi naftohazonosnoi pro¬vin¬tsii). Dys... d-ra heol. nauk - Lviv, 1999. - 288 s.
14. Minh C.C., Sundaraman P. NMR Petrophysics in Thin Sand/Shale Laminations // SPE 102-435-MS, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio. September 24-27. - 2006. - R. 322-328.
https://doi.org/10.2118/102435-MS