Modeling of density structure of native sulfur content deposits by additional gravitational exploration data

2013;
: pp. 188-198
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.188
Received: June 10, 2013
Authors:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Purpose.  The purpose of research is to study the geological and economic efficiency of high-precision gravity control method changes in the structure of the geological section in the exploitation brimstone method of underground melting. Methodology. The experience of many years (1990-2005 gg.) practice of geophysical monitoring of development of sulfur deposits embedded in the methodology of computer interpretation of gravity data, geological actual task which is to identify areas of high content of native sulfur in the ore-bearing formation or contouring local intensity changes in the context of post-mining deposits of sulfur. Methods of interpreting space-time gravity anomalies suggests the use of appropriate computer technology fast and sufficiently accurate solutions of direct and inverse problems of 2D and 3D gravity of large dimension. Geological efficiency of gravitational methods and techniques of interpretation of gravity materials justified on test cases that are as close to the real conditions of solving specific geological tasks. The methodology of this simulation is aimed at both test interpretation computer technology and the research of features interpretive process for monitoring the dynamics of changes in the structure of the upper part of the geological section. Results. Maps of local anomalies of gravity field, are used to assess the nature of the production of sulfur. Three-dimensional model of redistribution in the bulk density of the ore formation after underground sulfur smelting operational areas Yazov’s sulfur deposits Precarpathian’s Basin. The modelling results are used to delineate the technological types of ores and construction of predictive maps of the distribution of stocks according to their extraction. Originality. The technique of computer interpretation of spatial and temporal gravity anomalies of low intensity and size, which are caused by local changes in at the surface structure of the density of geological environments of small volumes. Practical significance. Computer simulation and geophysical monitoring results confirm the high geological and economic efficiency of a detailed precision gravimetric control post of technological changes in the density structure of the section of native sulfur deposits after its extraction by underground smelting. And also show the feasibility of using high-precision gravity to control the man-made, technological and post natural processes that occur in at the surface of the geological section.

1. Anikeyev S.G. Pro fizychnu determinovanist' kvazirozvyazkiv linijnyx obernenyx zadach gravimagnitometriyi [About the physical determinism of quasi-making linear of gravity and magnet inversion], Rozvidka ta rozrobka naftovyx i gazovyx rodovyshh [Exploration and development of oil and gas fields], Lviv, Vyshha shkola Publ. [Graduate School Publ.], 1993, V. 30, pp. 9-17.
2. Anikeyev S.G., Kuz'menko E.D., Stankin O.V. Osoblyvosti gravitacijnogo monitoryngu na prykladi vyrishennya zadach kontrolyu ekspluataciyi sirchanyx rodovyshh [Features gravity monitoring by the example of solving problems operating control sulfur deposits], Rozvidka ta rozrobka naftovyx i gazovyx rodovyshh [Exploration and development of oil and gas fields], Ivano-Frankivsk, 1995, V. 32, pp. 39-49.
3. Anikeyev S.G. Komp'yuterna systema rishennya pryamyx ta obernenyx zadach gravirozvidky dlya 2D/3D modelej skladnopobudovanyx seredovyshh [Computer system solutions of direct and inverse problems of gravity for 2D/3D models of complex built environments], Rozvidka ta rozrobka naftovyx i gazovyx rodovyshh [Exploration and development of oil and gas fields], Ivano-Frankivsk, 1997, V. 34, pp. 57-63.
4. Anikeyev S.G. Metodyka interpretaciyi gravimetrychnyx materialiv pry dovil'nij budovi geologichnyx seredovyshh, [Methods of gravimetric interpretation materials at an arbitrary structure geological environments], Avtoref. dy'c... kand. geol. Nauk, [Author. thesis candidate of Geol. Sciences], IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, 1999б 24 p.
5. Anikeyev S.G. Pro imitacijne modelyuvannya v gravirozvidci [About simulation modeling in gravimetric prospecting], Teoretychni ta prykladni problemy heoinformatyky [Theoretical and applied problems of geoinformatics], Kyiv, 2007, pp. 292-298.
6. Anikeyev S.G. Pro metodyku modelyuvannya skladno pobudovanyx seredovyshh v gravirozvidci [On the method of modeling complex built environments in gravity], Teoretychni ta prykladni problemy heoinformatyky [Theoretical and applied problems of geoinformatics], Kyiv, 2008, pp. 67-72.
7. Anikeyev S.G. Pro metodyku gravimetrychnogo monitoryngu zmin v budovi geologichnogo seredovyshha [About gravimetric method of monitoring changes in the structure of the geological environment], Geodynamics, 2008, no. 1 (7), pp. 141-146.
https://doi.org/10.23939/jgd2008.01.141
8. Anikeyev S.G., Stepanyuk V.P. Gravirozvidka i magnitorozvidka [Gravity Prospecting and Magnet Prospecting],. Study guide of IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, IFNTUOG, 2009, 242 p.
9. Kostrovskaja A.I., Ozerko N.G. Poristost' i kavernoznost' sernyh rud v svjazi s izvlecheniem sery [Porosity and cavernous sulfur ores in connection with sulfur recovery], Galogennye formacii Ukrainy i svjazannye s nimi poleznye iskopaemye [Halogen formation of Ukraine and related minerals], Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 1971, pp. 207-209.
10. Kuz'menko Je.D. et al. Sostojanie i perspektivy geofizicheskoj izuchennosti sernyh mestorozhdenij pri podgotovke ih k podzemnoj vyplavke [State and prospects of geophysical knowledge sulfur deposits in preparation for their underground smelting], Obzor. Inf. Ser. Sera i sernaja promyshlennost' [Browse. Inf. Ser. Sulphur and sulfuric industry], Moscow, NIITJeHIM Publ. [RITESM Publ.], 1988, 59 p.
11. Kuz'menko E.D., Anikeev S.G., Men'shikov V.V. Plotnostnaja harakteristika razreza po rezul'tatam detal'nyh gravirazvedochnyh rabot na Nemirovskom mestorozhdenii sery [Density response section on the results of detailed gravity prospecting on Nemirov's sulfur deposits], Problemy proizvodstva sery: Sb. nauch. tr.: VNIPISera [Problems of sulfur production, Sat. scientific works of AUSRDISulfur], Moscow, 1988, pp. 104-108.
12. Kuz'menko E.D., Anikeev S.G. Informativnost' polja sily tjazhesti v zadachah monitoringa mestorozhdenij sery (rezul'taty modelirovanija) [Informative gravity field in the tasks of monitoring the sulfur deposits (simulation results)], Modeli i algoritmy mnogourovnevogo upravlenija jekologo-jekonomicheskimi sistemami regiona [Models and algorithms of multi-level governance of ecological and economic systems in the region], In-t kibernetiki im. V.M. Glushkova NAN Ukrainy [Institute of Cybernetics of V.M. Glushkov NAS Ukraine], Kyiv, 1994, pp. 64-70.
13. Malovichko A.K. Osnovnoj kurs gravirazvedki. Ch. I [The main course of gravity. Part I], Perm, 1966, 326 p.
14. Malovichko A.K., Kosticyn V.I., Tarunina O.L. Detal'naja gravirazvedka na neft' i gaz [A detailed gravity prospecting for oil and gas], Moscow, Nedra Publ. [Subsoil Publ.], 1979. - 192 p.
15. Malovichko A.K., Kosticyn V.I. Gravirazvedka [Gravity Prospecting], Moscow, Nedra Publ. [Subsoil Publ.], 1992, 357 p.
16. Reznichenko L.B., Bevza Ju.V. Ob ispol'zovanii obshhegeologicheskih osobennostej seronosnyh tolshh dlja udeshevlenija stroitel'stva rudnikov podzemnoj vyplavki sery [About the use of general geological characteristics of sulfur-bearing strata to reduce the cost of building underground mines melting sulfur], Tektonika i poleznye iskopaemye zapada Ukrainskoj SSR. Chast' II [Tectonics and Mineral Resources of West Ukrainian SSR. Part II], Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 1973, pp. 134-135.
17. Strahov V.N. Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija teorii interpretacii gravitacionnyh i magnitnyh anomalij [Current state and prospects of development of the theory of interpretation of gravity and magnetic anomalies], Voprosy teorii i praktiki geologicheskoj interpretacii gravitacionnyh, magnitnyh i jelektricheskih polej [Theory and practice of geological interpretation of gravity, magnetic and electric fields], Trudy mezhdunarodnoj konferencii [Proceedings of the International Conference], Voronezh, 1998, pp. 4-35.
18. Ry'zhy'k Ye.I., Shurovs'ky'j O.D., Machkur O.V. Zvit pro geologorozviduval'ni roboty' "Rozvidka pivnichno-zaxidnoyi chasty'ny' Golovnogo pokladu Yazivs'kogo rodovy'shha samorodnoyi sirky' z metoyu pidgotovky' yiyi do ekspluataciyi pidzemnoyu vy'plavkoyu" [Report of exploration "Exploration northwestern part of the Main deposit Yaziv's native sulfur deposits in order to prepare it for operation underground melting"], Geologo-geofizy'chna ekspedy'ciya PDP "Speczgeologorozvidka" [Geological and Geophysical Expedition of Precarpathians State Company "Specialexploration"], Ministerstvo promy'slovoyi polity'ky' Ukrayiny' [Ministry of Industrial Policy of Ukraine], Ivano-Frankivsk, 2003, 305 p.