Geodynamics and peculiarity of seismotectonjc processes of Beregovo horst zone (Transcarpathians)

1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Complete picture of geodynamic and seismotectonic processes in Beregovo seismic zone of the Transcarpathians was reproduced on the basis of results of complex analysis of geological, geomorphological. geodetis. geophysical and seismological data.

1. Karpatskij geodinamicheskij poligon. // Pod red. Ja.S.Podstrigacha i A.V.Chekunova - M . Sov. radio. 1978. - 127 s.

2. Latynina L.A., Jurkevich O.I., Verbickij T.Z.. Ignatyshyn V V., Bojsarovich I.M. O harak-tere sovremennyh dvizhenij v rajone Beregovo po dannym deformacionnyh nabljudenij. - V kn.:

1-sha Ukrainska naukova konferentsiia "Kompleksni doslidzhennia suchasnoi heodyna¬miky chemnoi kory”. Lviv. 1993, s36.

3. T.Verbytskyi. V.Ihnatyshyn. L.Latynina, O.Iurkevych. Suchasni deformatsii zemnoi kory Berehivskoi horstovoi zony. - Heodynamika. 1998. №1,s. 118-120.

4. L.A.Latynina. N.A.Zharinov, M.V.Kramer, I.V.Savin. I. A. Shirokov. Metodicheskie rekomendacii po issledovaniju deformacionnyh predvestnikov zemletrjasenij. - Moskva. IFZ AN SSSR. 1988. 81 s.

5. Royden L.H. Late cenozoic tectonics of the Pannonian basin system. - Amer. Ass. of Petr. Geol. Memoir. V. 45. p. 27-47.

6. Kolodii O.M.. Matkovskyi O.I., Zaitseva V.M.. Hozhyk M.F., Drachuk V.P., Liskevych Ya.B., Pomortseva T.P. Struktura Berehivskoho rud-noho polia i prohnoz novykh rudovmisnykh zon za heoindykatsiieiu aerokosmoznimkiv i kompleksom naiavnykh heolohichnykh danykh. - Visnyk. Lviv, un-tu. Ser. heol. 1994. vyp. 12, s. 177-185.

7. Matkovskyi O.I. Rodovyshcha ta rudoproiavy zolota Ukrainskykh Karpat. - Visnyk Lviv, un-tu. Ser. heol. 1992, vyp. 11. s. 96-120.

8. Honcharuk A.F., Stepanov V.A., Veremeenko L.I., Kulibaba V.M.. Shsmiakina T.I.. Rudokon- tsentruiuchi struktury y etapy vulkano- tektonichnoho rozvytku Berehovo-Behanskoi zolotonosnoi zony Zakarpattia. - Visnyk. Lviv, un-tu. Ser. heol. 1994, vyp. 12. s. 168-177.

9. Skakun L.Z., Matkovskyi O.I., Hozhyk M.F.. Remeshylo B.H.. Shklianka V.M. Zolote zrudeninnia Berehivskoho rudnoho polia (heoloho-strukturna pozytsiia i mineralohichna typizatsiia). - Visnyk Lviv, un-tu. Ser. heol. 1992, vyp. 11, s. 128-145.

10. Hryhorchuk H.Iu. Heoloho-strukturna pozytsiia zolotoho i polimetalevoho zrudeninnia - kryterii hlybynnoho prohnozu rud. - Visnyk Lviv un-tu. Ser. heol. 1992. vyp. 11, s. 153-159.

11. Kovalishin Z.I. Bratus' M.D. Fljuidnyj rezhim gidrotermal'nyh processov Zakarpat'ja. - K.: Nauk, dumka, 1984, 86 s.

12. Maleev E.F. Neogenovyj vulkanizm Zakarpat'ja. - M.: Nauka, 1964. - 251 s.

13. Msrlich B.V., Spitkovskaja S.M. Glubinnye razlomy, neogenovyj magmatizm i orudenenie Zakarpat'ja. - V kn.: Problemy tektoniki i magmatizma glubinnyh razlomov. L'vov. 1974. s. 173-180.

14. Demediuk M.S. Morfostruktury i morfo- skulptury terytorii Karpatskoho heodynamich-noho polihonu. - V kn.: “Heodynamika hirskykh system Yevropy”. Mizhnarodnyi sympozium (tezy dopovidei). Lviv. 1994. s. 17

15. Somov V.I. Sovremennye dvizhenija zemnoj kory Karpat i sopredel'nyh stran. - Geotektonika. 1974. №6.

16. M.Demediuk, F.Zablotskyi, V.Kolhunov, A.Ost-rovsъkyi, I.Sidorov. K.Tretiak. Rezultata doslidzhen horyzontalnykh deformatsii zemnoi kory na Karpatskomu heodynamichnomu polihoni. - Heodynamika. 1998. № 1, s. 3-13.

17. Somov V I. Geodinamicheskis osobennosti zemnoj kory Vostochnoj Evropy na primere geotraversa V. - V kn.: Razvitie sejsmoprognosticheskih issledovanij na Ukraine. K.: Nauk, dumka. 1984, s. 57-67.

18. Somov V.I, Bondar' A.L., Gulkevich V.L Osobennosti sovremennogo tektonicheskogo razvitija gornyh sistem Kryma i Karpato- Dinarskogo regiona. - V kn.; "Geodinamіka gіrs'kih sistem Єvropi". Mіzhnarodnij simpozі

19. Nazarovych A.V. Eksperymentalne doslidzhennia spektralno-chasovoi struktury variatsii parametriv pruzhnykh khvyl v masyvakh hirskykh porid. Kyiv: 1HF. avtoref. dys... kandydata fiz - mat. nauk. 1997. 24 s.um (tezi dopovіdej). L'vіv. 1994, s. 8.

20. Verbickij T.Z.. Kuznecova V.G., Shamotko V.I . Maksimchuk V.E., Bojko B.D., Struk Є.S.. Chigin' A.I., Nazarevich A.V. Rezul'taty sejsmoprognosticheskih issledovanij na territorii Zakarpat'ja. - V kn.: Prognoz zemletrjasenij. Dushanbe: Donish. 1988. № 10 s. 112-118.

21. Verbickij T.Z., Bojko B.D. Geoakusticheskij predvestnik zakarpatskih zemletrjasenij 5 oktjabrja 1983 g. - Izv. AN SSSR. Fiz. Zemli, 1986. №4, s. 79-82.

22. A.V.Nazarevych, L.Ye.Nazarevych. Modem gcodynamic of the earth's cruat of Transcarpa- thians and earthqnaces scenarios and mehcanisms. - 21th General Assembly of the European Geophvsikal Society. Abstracts. Hague, May 6-9 1996. - Annales Geophvsicae, Supplement of Volume 14, 1996, p. 96.

23. A.V.Nazarevych. Spectral-temporal structure of nonlinear-parametric effects in rocks as an indicator of a geodynamic mode. - 23th General Assembly of the European Geophvsikal Society. Abstracts. Hague. May 6-Ю. 1998. - Annales Geophvsicae, Supplement of Volume 16. 1998. p. 96.

24. Chekunov A.B. Jevoljucija astenolitov i ee geologicheskie sledstvija. - Dokl. AN USSR. Ser B. 1988. №3, s. 30-34.

25. Shevchuk V.V.. Kuz I.S., Likhachov V.V, Osoblyvosti inversiinykh korovykh poliv napruzhen riznoi pryrody za danymy matematychnoho modeliuvannia. - Visnyk Lviv, un-tu. Ser. heol. 1999. vyp. 13, s. 25-30.0.

26. Vasilenko E.M., Ivashhuk A.I., Bokun A.H.. Kostjuk O.P., Somov V.I., Skarzhevskij V.V. Beregovskoe zemletrjasenie 24 oktjabrja 1965 g. i ego posledstvija. - V kn. “Sejsmichnost' Ukrainy”. Kiev: Nauk, dumka, 1969, s. 91-102.

27. Jurkevich O.I., Voloseckij B.I., Zjabljuk N.S. Povtornoe nivelirovanie Beregovskogo zemletrjasenija 24 oktjabrja 1965 g. - V kn "Sejsmichnost' Ukrainy" Kiev: Nauk, dumka. 1969, s. 103-106.

28. Homenko V.І. Glibinna budova Zakarpats'kogo proginu. - K.; Nauk, dumka. 1978. - 230 s.

29. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat. // Pod red. V.V.Glushko i S.S.Kruglova. - K.: 1986

30. Kozyrev A.A., Savchenko S.N. Ocenka vlijanija rel'efa na izmenchivost' naprjazhennogo sostojanija massiva gornyh porod. - V kn.: Diagnos-tika naprjazhennogo sostojanija i svojstv gornyh porod v massive. Sb. nauch. tr. - Novosibirsk. Izd. IGD SO AN SSSR. 1980, s. 69-74