About necessity of the complexing geophysical methods in natural and industrial karst investigation (the example of salt deposits in Precarpathians)

2011;
: 24-26
Authors:
1
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

The optimum complex of geophysical research methods (gravimetry, PIEMPZ, VEZ, ZS) to iden­tify unstable areas associated with the development of natural and anthropogenic karst is present. An interpretation of the results, based on a complex calculation using an integrated option - features a comprehensive index (PCF), which is consistent with the criterion for karst hazard. The 3D models of the distribution of probability criterion for karst hazard individual sections of the mine fields.

  1. Sapuzhak Ja. S., Shamotko V. I., Kravchenko A. P., Geoelektricheskie modeli i metodi issledovanija struktur zapada Ukrainy. // Kiev: Naukova dumka. - 1990. – 186 s.
  2. Kuzmenko E. D.,  Kryzhanivskyi Ye. I., Palii­chuk  N. V., Baranenko B. T. Tekhnohenna sytuatsiia v raioni Kaluskoho promyslovoho vuzla // Nauko­vyi visnyk IFNTUNH. - 2008. -№2(18) - C. 5 - 11.
  3. Bahrii S.M. Otsinka mozhlyvosti proryvu richky Sivka v Dombrovskyi karier Kalush-Holyns­koho rodovyshcha kaliinoi soli // Naukovyi visnyk Ivano–Frankivskoho natsio­nalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. – 2009. –№43(22).– S. 44 – 52.
  4. Kuz'menko Je.D., Kryzhanivskij E.I., Karpenko A. N., Zhuravel' A.M. Zakonomernaja svjaz' mezhdu velichinami verojatnostej vozniknovenija opolznej i opolznevoj opasnosti pri kompleksnom vozdejstvii prirodno-tehnogennyh faktorov. //Nauchnoe otkrytie. Diplom № 310. // Nauchnye otkrytija: sbornik kratkih opisanij nauchnyh otkrytij, nauchnyh idej, nauchnyh gipotez. – 2006. – Moskva: MAANOI, 2007. – S. 64-65.