Про необхідність комплексування геофізичних методів при дослідженні природно-техногенного карсту (на прикладі соляних родовищ Передкарпаття)

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Запропоновано оптимальний комплекс геофізичних методів дослідження (гравіметрія, ПІЕМПЗ, ВЕЗ, ЗС) для визначення нестійкої зони, пов’язаної з розвитком природно-техногенного карсту. Наведено результати інтерпретації на основі комплексного підрахунку з використанням інтегрованого параметру – функції комплексного показника (ФКП), яка узгоджується з критерієм імовірності розвитку карсту. Побудовано 3Д моделі розподілу критерію імовірності карстонебезпеки окремих ділянках шахтних полів.

  1. Сапужак  Я. С., Шамотко В. И., Кравченко А. П., Геоелектрические модели и методи исследования структур запада Украины. // Киев: Наукова думка. - 1990. – 186 с.
  2. Кузьменко Е. Д.,  Крижанівський Є. І., Палій­чук  Н. В., Бараненко Б. Т. Техногенна ситуація в районі Калуського промислового вузла // Науко­вий вісник ІФНТУНГ. - 2008. -№2(18) - C. 5 - 11.
  3. Багрій С.М. Оцінка можливості прориву річки Сівка в Домбровський кар’єр Калуш-Голинсь­кого родовища калійної солі // Науковий вісник Івано–Франківського націо­нального технічного університету нафти і газу. – 2009. –№43(22).– С. 44 – 52.
  4. Кузьменко Э.Д., Крыжанивский Е.И., Карпенко А. Н., Журавель А.М. Закономерная связь между величинами вероятностей возникновения оползней и оползневой опасности при комплексном воздействии природно-техногенных факторов. //Научное открытие. Диплом № 310. // Научные открытия: сборник кратких описаний научных открытий, научных идей, научных гипотез. – 2006. – Москва: МААНОИ, 2007. – С. 64-65.