Study of rocks magnetic susceptibilities of Carpatians foredeep

2011;
: 128-130
Authors:
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The results of rocks magnetic susceptibility experimental measurements of Carpatians foredeep are adduced. The new data was obtained and the statistical magnetic susceptibilities database of different age formations of rocks complex in Carpatians foredeep is created. The sedimental strata differentiation of magnetic susceptibility in separate lithomagnetic complexes is shown.

  1. Kryva I. Zastosuvannia kapametrii dlia utochnennia fatsialnykh hranyts KhIII i KhIV mikrofaunistychnykh horyzontiv nyzhnoho vizeiu pivnichnoho bortu DDz// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna.-2006. №20. - S.211-214.
  2. Kuderavets R.S., Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M. Heomahnitni modeli rodovyshch vuhlevodniv ta perspektyvnykh struktur tsentralnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny // Naukovyi visnyk IFNTUNH. ¾ 2009. ¾ №1 (19). ¾ S.73-81.
  3. Maksymchuk V.Iu., Kuderavets R.S., Prosym‘iak V.M., Stepaniuk V.P., Monchak L.S., Buhera V.V. Mahnitni vlastyvosti hirskykh porid pivdenno-skhidnoi chastyny Peredkarpatskoho prohynu // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, №3(20), 2006. S.41-49
  4. Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M., Kuderavets R.S., Haupp R. Osoblyvosti anomalnoho mahnitnoho polia ta mahnitnykh vlastyvostei hirskykh porid na Pryrichnomu hazokondensatnomu rodovyshchi // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. – 2007. – №1. – S.19-30.
  5. Russkih M.V., Karaseva T.V., Gorbachev V.I. Informativnost' magnitnoj vospriim­chivosti porod pri issledovanii osadochnyh otlozhenij // Geologicheskoe izuchenie i izpol'zovanie nedr. - 2003. - V.3. - S.13-17.
  6. Ellwod, B, Crick, E, Garcia-Alcalde Fermandez, L. and other. Global correlation using magnetic susceptibility data from lower Devonian rocks // Geology. - July 2001. - Vol.29, №7. - P.583-586. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0583:GCUMSD>2.0.CO;2