Вивчення магнітної сприйнятливості гірських порід Передкарпатського прогину

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Приведені результати експериментальних вимірювань магнітної сприйнятливості гірських порід Передкарпатського прогину. Отримано нові дані та створено статистичну базу даних вимірів магнітної сприйнятливості гірських порід із різновікових формаційних комплексів Передкарпатського прогину. Виявлено диференціацію осадових товщ за магнітною сприйнятливістю на окремі літомагнітні комплеки.

  1. Крива І. Застосування капаметрії для уточнення фаціальних границь ХІІІ і ХІV мікрофауністичних горизонтів нижнього візею північного борту ДДз// Вісник Львівського університету. Серія геологічна.-2006. №20. - С.211-214.
  2. Кудеравець Р.С., Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М. Геомагнітні моделі родовищ вуглеводнів та перспективних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини // Науковий вісник ІФНТУНГ. ¾ 2009. ¾ №1 (19). ¾ С.73-81.
  3. Максимчук В.Ю., Кудеравець Р.С., Просим‘як В.М., Степанюк В.П., Мончак Л.С., Бугера В.В. Магнітні властивості гірських порід південно-східної частини Передкарпатського прогину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, №3(20), 2006. С.41-49
  4. Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М., Кудеравець Р.С., Гаупп Р. Особливості аномального магнітного поля та магнітних властивостей гірських порід на Прирічному газоконденсатному родовищі // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – №1. – С.19-30.
  5. Русских М.В., Карасева Т.В., Горбачев В.И. Информативность магнитной восприим­чивости пород при исследовании осадочных отложений // Геологическое изучение и изпользование недр. - 2003. - В.3. - С.13-17.
  6. Ellwod, B, Crick, E, Garcia-Alcalde Fermandez, L. and other. Global correlation using magnetic susceptibility data from lower Devonian rocks // Geology. - July 2001. - Vol.29, №7. - P.583-586.