Surveying of landslide-dangerous areas by mobile geoelectric methods

2011;
: 161-163
1
Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry
2
Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry
3
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The results of practical application of geoelectric methods of forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) and vertical electric-resonance sounding (VERS), as well as georadar soundings on destroyed by landslide area of road are given. It is shown, that the presence of the zone with raised filtering of ground waters is the main reason of roadway erosion and landslide formation. The finding and mapping of water flow and area of the raised soil moistening can be realized operatively by complex of mobile geophysical methods.

  1. Zaderigolova M.M. Radiovolnovoj metod v inzhenernoj geologii i geojekologii. – M., Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, 1998. – 319 s.
  2. Levashov S.P., Jakimchuk N.A., Korchagin I.N., i dr. Operativnoe obsledovanie i monitoring uchastkov razvitija karstovyh processov geofizicheskimi metodami // Geoinformatika. – 2008. – № 4. – S.  63-68.
  3. Levashov S.P., Jakimchuk N.A., Korchagin I.N., Pishhanyj Ju.M., Jeffektivnost' operativnyh geofizicheskih tehnologij pri izuchenii inzhenerno-geologicheskih uslovij na uchastkah metropolitena pripoverhnostnogo zaleganija // Geoinformatika. – 2009. – № 2. – S.  30-47.
  4. Pavlov A.T., Lepeshkin V.P., Pavlova Ju.N. Vozmozhnosti i osobennosti impul'snyh induktivnyh JeM zondirovanij VChR v slozhnyh geologicheskih uslovijah // Fizika Zemli. – 2007, № 3. – S. 65-73.
  5. Slepak Z.M. Geofizika dlja goroda. – Tver', Izdatel'stvo GERS, 2007. – 240 s.
  6. Shuman V.N., Levashov S.P., Jakimchuk N.A., Kor­chagin I.N. Radiovolnovye zondirujushhie siste­my: jelementy teorii, sostojanie i pers­pektiva // Geoinformatika. – 2008. – № 2. – S.  22-50.