The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine

2017;
: 341 - 345

I. Khomyshyn «The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is dedicated to the study of the content of quality assurance of higher education. The basic principles of education quality assurance are defined in the article. The legal status of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education is analyzed.

1. Карпенко М. М. Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень, Серія “Гуманітарний розвиток”. − № 31. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/745/ 
2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 
3. Про вищу освіту: : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-IV(380-15) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. 
4. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 108.