Поняття та зміст забезпечення якості вищої освіти в Україні

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена дослідженню змісту забезпечення якості вищої освіти. У статті визначено основні принципи забезпечення якості освіти. Проаналізовано правовий статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

1. Карпенко М. М. Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень, Серія “Гуманітарний розвиток”. − № 31. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/745/ 
2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 
3. Про вищу освіту: : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-IV(380-15) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. 
4. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 108. 

 

I. Khomyshyn «The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/notion-and-content-quality-assurance-higher