EXISTING APPROACHES TO REVITALIZATION OF SACRED BUILDINGS AND COMPLEXES

SA.
2024;
: 42-51
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

Сакральні об’єкти несуть важливу роль, як символів ідентичності та традицій. Зазначається, що внаслідок змін у суспільстві та технологічного прогресу багато з цих будівель стають під загрозою занедбання та знищення. Стаття присвячена дослідженню різних підходів до ревіталізації сакральних об'єктів, вказуючи на їхню роль у збереженні культурної спадщини та створенні активних центрів для різних верств суспільства.

Ревіталізація стає можливістю відкрити нові глави історії та створити простір для спільнот. Такі проекти допомагають зберегти не лише матеріальні аспекти споруд, але і дозволяють їм відновити свою роль у сучасному суспільстві. Ревіталізація сакральних споруд стає актом з'єднання минулого та сучасності.