Інактивація бактерій роду diplococcus в атмосфері азоту і повітря

Authors: 

Предзимірська Л.М., Шевчук Л.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів 

The influence of ultrasonic cavitation on disinfestation from bacterial genus Diplococcus in  the  atmosphere  of  nitrogen  and  air  has  been  investigated.  Based  on  experimental  data suggested  the  joint usage of ultrasound with nitrogen  flushing  is  the most effective agent  for purification of water. 
Досліджено  вплив  ультразвукової  кавітації  на  процес  знезараження  води  від бактерій  роду Diplococcus  в  атмосфері  азоту  та повітря. На  основі  експериментальних даних  запропоновано  сумісне  застосування  азоту  і  ультразвуку  як  найефективнішого агента для очищення води. 

1.  Хмелев  В.Н.,  Сливин  А.Н.,  Барсуков  Р.В.,  Цыганок  С.Н.,  Шалунов  А.В.  Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности  // Алт.  гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт.  гос.  техн.  ун-та.  –  2010.  –  203  c.  2.  Акопян  Б.В.,  Ершов  Ю.А.  Основы  взаимодействия ультразвука  с  биологическими  объектами:  Ультразвук  в  медицине,  ветеринарии  и экспериментальной  биологии.  – М.: Изд. МГТУ  им Н.Э.  Баумана,  2005.  –  224  с.  3. Шевчук Л.І., Старчевський В.Л., Никулишин І.Є., Коваль І.З. Дослідження впливу газів різної природи на процес знезараження води від бактерій роду Diplococcus // Хімія, технологія речовин та їх застосування: зб. наук. пр. //Вісник НУ “Львівська Політехніка”. – 2009. – № 644. – С.159–161.