Метод шифрування інформації на основі Ateb-функцій

2011;
: pp. 382 - 388
Authors: 

І. Дронюк1, А. Шкодин1, І. Барабаш1, М. Закала2

Національний університет «Львівська політехніка», 1кафедра автоматизованих систем управління, 2кафедра прикладної лінгвістики

Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для шифрування інформації на основі теорії Ateb-функцій, що пропонується застосувати для захисту інформації. Шифрування здійснюється за допомогою числових значень Ateb-функцій на певному діапазоні. Для того, щоб збільшити надійність шифрування, розроблено алгоритм приховання ключа у файлі.

The algorithms and software for encoding information based on the theory Ateb-functions offered to apply for protection. Encryption by using numerical values Ateb-functions on a certain range. To increase the reliability of the encryption algorithm hides the key in the file.

  1. Вербицький О.В. Введення в криптологію. – Львів: Наук.-техн. літ., 1998. – 248 с.
  2. Саломаа A. Криптография с открытым ключом. – М.: Мир, 1995. – 320 с.
  3. Сеник П.М., Возний А.М. Про табулювання періодичної Ateb-функції // Доповіді АН УССР. Сер. А, 1969, № 12. – С. 1089–1092.
  4. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.
  5. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 3. – 8-е изд. – М.: Физматлит, 2003. – 680 с