Volume 901, 2018

In this Number

(16 papers)

Valeriy Dudykevych, GalynaMykytyn, Andrii Rebets

pp. 10 - 21

Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Volodymyr Kuchkovskiy, Dutkevych Solomiia, Oleh Naum

pp. 22 - 36

Andrii Berko

pp. 37 - 42

Mykhaylo Lobur, Mykhaylo Shvarts, Yuriy Stekh

pp. 68 - 75

Vasyl Andrunyk, Tetiana Shestakevych, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets

pp. 76 - 88

Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernyskyy, Jaroslaw Rubacha, Tadeusz Kamisinski

pp. 89 - 96

Oleh Veres, Igor Ryshniak, Tomash Tsyup’yak

pp. 103 - 110

Vasyl Lytvyn, Zoriana Rybchak, Iryna Zavuschak

pp. 123 - 128

Olena Slukhaievska, Lyubov Zakhariya

pp. 136 - 141