Volume 901, 2018

In this Number

(16 papers)
Valeriy Dudykevych, GalynaMykytyn, Andrii Rebets
pp. 10 - 21
Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Volodymyr Kuchkovskiy, Dutkevych Solomiia, Oleh Naum
pp. 22 - 36
Andrii Berko
pp. 37 - 42
Mykhaylo Lobur, Mykhaylo Shvarts, Yuriy Stekh
pp. 68 - 75
Vasyl Andrunyk, Tetiana Shestakevych, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets
pp. 76 - 88
Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernyskyy, Jaroslaw Rubacha, Tadeusz Kamisinski
pp. 89 - 96
Oleh Veres, Igor Ryshniak, Tomash Tsyup’yak
pp. 103 - 110
Vasyl Lytvyn, Zoriana Rybchak, Iryna Zavuschak
pp. 123 - 128
Olena Slukhaievska, Lyubov Zakhariya
pp. 136 - 141